|  | 

16 листопада – Міжнародний День толерантності

<

p>Матеріали до виховної години Мабуть, найточніше значення слова толерантність (лат. tolerantia) витлумачує приписуваний Вольтеру афоризм: “Не поділяючи ваших переконань, я життя віддам, захищаючи ваше право їх висловлювати”. Іншими словами, кожен вільний дотримувати своїх переконань і має визнавати це право за іншими. Вікіпедія: толерантність Декларація принципів терпимості, ухвалена ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року З архіву сайту ІППО: Про Міжнародний день толерантності Ми всі різні.

Але ми всі рівні. Кожна людина має право зберігати свою індивідуальність. Проте бути толерантним не значить залишатися пасивним перед обличчям расизму, ксенофобії, гендерної або расової дискримінації, сексизму, ейджизму, насильства! Декларацію принципів терпимості адресовано державам, які мають гарантувати створення справедливого законодавства, дотримання правопорядку, судово-процесуальних та адміністративних норм. У статті 2 Декларації говориться, що для того, щоб зробити суспільство більш терпимим, держави мають ратифікувати міжнародні конвенції з прав людини, і, якщо необхідно, розробити нове законодавство з метою забезпечення в суспільстві принципу рівних прав та можливостей для всіх груп та окремих людей.

ЮНЕСКО пропонує відзначати День толерантності у школах і вищих навчальних закладах усіх країн – членів Організації Об’єднаних Націй. Толерантність – повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. Толерантність – це єдність у різноманітті. tolerancia (іспан.) – здатність визнавати відмінність від власних ідеї чи помисли; tolerance (франц.) – ставлення, під час якого людина визнає, що інші можуть думати чи діяти інакше, ніж вона сама; tolerance (англ.) – готовність бути терплячим; kuan rong (китайска) – дозволяти, приймати, бути по відношенню до інших милосердним; tasamul’ (араб.) – прощення, милосердя, м’якість, терпіння, чуйне ставлення до інших; терпіння – здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні страждання, життєві злигодні тощо.

Уміння довго та спокійно витримувати щось нудне, неприємне, небажане тощо. ТОЛЕРАНТНА ЛЮДИНА: ДОБРЕ СПІВПРАЦЮЄ З ІНШИМИ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА. ГОТОВА СПРИЙМАТИ ДУМКИ ІНШИХ.

ПОВАЖАЄ ПРАВА ІНШИХ. ПОВАЖАЄ ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ. СПРИЙМАЄ ІНШОГО ТАКИМ, ЯКИМ ВІН Є.

ЗДАТНА ПОСТАВИТИ СЕБЕ НА МІСЦЕ ІНШОГО. ПОВАЖАЄ ПРАВО БУТИ ІНШИМ. ВИЗНАЄ РІЗНОМАНІТНІСТЬ. ВИЗНАЄ РІВНІСТЬ ІНШИХ. ТЕРПИМА ДО ЧУЖИХ ДУМОК, ВІРУВАНЬ, ПОВЕДІНКИ.

ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ДОМІНУВАННЯ Й НАСИЛЬСТВА.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: 16 листопада – Міжнародний День толерантності
16 листопада – Міжнародний День толерантності
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email