|  | 

Адаптація учнів 5-х класів до навчання у середній школі

Нарада

” П ‘ятикласник И. Їх адаптація до процесу навчання.”

Методичні поради для вчителів основної школи

Зберігати й розвивати традиції, які склались в учнів у процесі навчання в початкових класах. До початку роботи з дітьми ознайомитися з ними, систематично вивчати їх і використовувати одержані дані у процесі роботи. Забезпечити єдність вимог до учнів.

Розвивати в учнів уміння й навички самостійної роботи. Продовжувати розвиток творчого мислення учнів. Виявляти й розвивати індивідуальні нахили та інтереси учнів, їхні творчі здібності Забезпечити міжпредметні зв’язки. Постійно підтримувати зв’язки з колегами з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом.

Підтримувати зв’язки з учителями початкових класів, особливо під час підготовки до прийому учнів і в перші роки роботи з ними. Протягом першого місяця навчання дітей у 5-му класі не писати зауважень у щоденники, проводити оцінювання на користь дитини, більшість уроків на початку навчального року будувати на повторенні. Дозувати навчальне навантаження та обсяг домашнього завдання, а також знизити їх до мінімуму у вихідні дні.

Поглиблювати свої знання з проблемами забезпечення принципу наступності в педагогічному процесі.

Нарада

” П ‘ятикласник И. Їх адаптація до процесу навчання.”

Методичні поради для вчителів початкових класів Забезпечувати всебічний розвиток особистості молодшого школяра. Спиратись тільки на досягнутий рівень розвитку дітей; не вважати неповноцінним той рівень досягнень деяких дітей, який не відповідає віковим стандартам. Поступово урізноманітнювати й ускладнювати форми, методи та прийоми роботи з учнями, структуру уроків. Систематично формувати, закріплювати та розвивати в учнів уміння та навички виконувати домашні завдання, навички самостійної навчальної праці.

Розвивати мислення, пам’ять, увагу. Проводити навчально-виховну роботу на доступному для учнів, але достатньо високому рівні труднощів для оптимального використання та розвитку їхніх сил і можливостей. Розвивати творчі здібності учнів.

Оптимально розвивати, розширювати й ускладнювати вимоги до учнів. Психологічно готувати учнів до переходу на предметну систему навчання, підтримувати тісний зв’язок з учителями старших класів.

07.11.2012 р.

Нарада при директорі

“Адаптація учнів 5-х класів до навчання у середній школі”

Пам’ятка батькам п’ятикласника

У ваших дітей проблемно-переломний період, тому будьте особливо спостережливими, уважними, небайдужими. У 5-му класі розширився обсяг основних предметів, зросла кількість предметів, тому збільшується час для підготовки уроків. Забезпечте своїм дітям удале поєднання відпочинку, фізичної праці та роботи над уроками.

Програми включають більше теоретичного матеріалу. Тому слід привчати дітей міцно заучувати окремі правила з математики, української мови, географії тощо. Уважно стежте за рівнем виразного читання ваших дітей. Хай удома виразно читають усі тексти, що задані з різних предметів.

Стежте за порадами вчителів, записаними у щоденниках і робочих зошитах. Дбайте про те, щоб дитина навчалась бути охайною в усьому, включаючи бережне ставлення до підручників. Ніколи не поспішайте з висновками ні про дитину, ні про вчителя – прийдіть у школу, поспілкуйтеся з учителем. Намагайтесь придбати для сімейної бібліотеки різноманітні словники та довідкову літературу. Пам’ятайте, що клас, де навчається ваша дитина, – ціле трьох колективів: дітей, батьків, учителів.

Чим дружніші, цілеспрямованіші будуть ці колективи, у тим кращій атмосфері буде формуватись ваша дитина. Це залежить від кожного, й від вас теж. Не забувайте: дитину не слід карати за невміння, а терпеливо вчити, підказувати, радити, допомагати, підтримувати.

Керуйтесь у спілкуванні з дитиною правилом: найдієвіший засіб виховання – особистий приклад. Дбайте про всебічний розвиток своєї дитини. Умійте ставити себе на місце дитини.

Пам’ятайте: праця, зокрема навчальна, не завдає шкоди вихованню дитини, а бездіяльність – перший ворог.

7 листопада 2012 рок у школі була проведена нарада при директорі за темою “Адаптація учнів 5-х класів до навчання у середній школі”

Мета: з’ясувати та вирішити психологічні та організаційні проблеми, які пов’язані з адаптацією учнів до навчання у середній школі.

Доповідач: Іванова С. А. заступник директора з НВР

Раєвська І. Ю.- психолог школи

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Адаптація учнів 5-х класів до навчання у середній школі
Адаптація учнів 5-х класів до навчання у середній школі
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email