|  | 

АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ

“АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ” – 35-томне видання історичних документів, матеріалів, літературних пам’яток ХІV – XVIII ст.

Повна назва “Архив Юго-Загіадной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящєй при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе”. Виходив у Києві в 1859 – 1914 рр. Джерельною базою був Центральний архів давніх актів при Київському університеті. У кожному томі в хронологічній послідовності вміщено документи з історії православної та уніатської церкви, державного устрою України, її економіки, судочинства, матеріали державно-економічної діяльності, з історії політичних і воєнних подій, життя селянства, козацтва та інших станів тогочасного населення, зокрема друкувалися матеріали про знамениті князівські й дворянські роди.

У цих виданнях вийшли в світ такі літературні пам’ятки, як “Синопсис”, “Ліфос”, праці та архівні документи І. Борецького, І. Вишенського, І. Гізеля, Д. Братковського, Г. Смотрицького, І. Потія, О. Кальнофойського, І Максимовича, Г. Кониського, С. Косова та ін.

Літ.: Костомаров II. Рецензия на книгу “Архив Юго-Западной России” // Костомаров Н. Русские инородцы. М., 1996.

Р. Мовчан

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email