|  | 

Аттична комедія

Аттична комедія – давньогрецький драматичний жанр, за допомогою якого в гостросатиричній, дотепній формі висміювалися людські пороки. Назву отримав від Аттики, осереддям якої були Афіни. Тогочасна літературна критика розрізняла три різновиди А. к., сприйняті пізнішим європейським літературознавством: давній (486-404 до н. е., від Великих Діонісій до поразки Афін у Пелопоннеській війні), середній (404-336 або 323 до н. е., тобто до початку походів Олександра Македонського або до року його смерті), новий, розквіт якого припадає на останню чверть IV – перші десятиліття III ст. до н. е. Давній А. к. притаманна соціальна заангажованість, політична сатира, гротескно-фантастичний сюжет (комедії Аристофана, Кратина та ін.), середній – міфологічна травестія, стереотипні маски вояка, гетери, кухаря та ін., нова А. к. зосереджувалася на сімейно-побутових мотивах, зокрема, на темі збезчещеної дівчини та покинутих дітей (Менандр, Філемон та ін.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Аттична комедія
Аттична комедія
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email