|  | 

Б. Лепкий. “Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)”. Істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі

УРОК 41

Тема. Б. Лепкий. “Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)”. Істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

Мета. Ознайомити учнів з твором, розкрити трагічну і комічну ситуації, їхню роль у втіленні головної думки. Висловлювати власні роздуми про істинні та фальшиві цінності, про вибір власної життєвої позиції.

Виховувати почуття милосердя.

Обладнання: ілюстрації до твору.

Очікувані результати.

Учні повинні знати:

– зміст казки;

– особливості характерів персонажів;

– відомості з теорії літератури про казку, головну думку твору, антитезу.

Учні повинні вміти:

– розкривати трагічні та комічні ситуації у творі;

– знаходити найважливіші фрагменти для розуміння основної думки твору, антитезу;

– виявляти своє ставлення до героїв та їхнього вибору;

– висловлювати власні роздуми про щастя людини, проводити аналогії з сучасним життям;

– розуміти істинну вартість життєвих цінностей.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

– Підібрати до слова “ціна” спільнокореневі (цінувати, безцінний, цінність, ціновий, цінний).

– Які ви розрізняєте матеріальні та духовні цінності?

– Чому, на вашу думку, Б. Лепкий обрав жанр казки для розкриття ідеї твору?

– Чому ця казка адресована не тільки дітям, а й дорослим?

II. Сприйняття, засвоєння та осмислення нових знань.

1. Робота над змістом твору.

– Підтвердіть цитатами, що події у творі розгортаються під час війни.

– Яким є життя людей у цей складний час?

2. Складання таблиці з використанням антитези.

Добро

Зло

1. “Люди не мають що їсти”

2. “… вмивається слізьми”.

3. “…великі черевики на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка…”

4. “обличчя худе, худе, лиш шкура та кості…”

5. “одні з голоду гинуть…”

1. “А м’ясо їдять. Добре їдять”

2. “Пахучим милом вмивається”.

3. “Які у неї сорочки, які кружева…”

4. “… був товстий, як годований кабан…”

5. “… другі папір у ящик ховають…”

Війна У Людських Долях

– Пригадайте, що таке антитеза (художній засіб, що будується на протиставленні та служить для увиразнення основної думки твору).

– З якою метою Б. Лепкий використав прийом антитези у творі? (Акцентувати увагу на трагізмі ситуації, використовуючи ілюстрацію до твору).

3. Характеристика образу мишки. Технологія “Незакінчене речення”.

– “Була собі мишка. Така, як і другі…”

– “Мишка боялася…”

– “Бігла на поле. Там..”

– “а на мені шкура терпне…”

– “Мишці жаль…”

– “Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося, не за себе, а за…”

– “І в маленькій мишачій голові зродилася…”

– “Але мишка не чекала, що дальше буде…”

– Чи симпатизуєте ви мишці?

– Як оцінюєте її бажання “потрощити цей папір, що його кривдою людською чути”?

– Дайте відповідь на запитання мишки: “Хіба ж папір важніший від життя?”

4. Комічне у творі.

– Які події, вчинки й поведінку персонажів ми вважаємо комічними? (Комічне – те, що здається нам не таким, яким, на нашу думку, має бути).

– Наведіть приклади комічного з твору “Мишка”.

– Якими засобами комічного послуговується автор? (Надання предмету зображення невластивих йому рш; прагнення дійової особи показати себе не тим, ким вона є насправді; сполучення в реченні слів, які означають різнорідні поняття – “Я чоловік праці..”, парадокс).

III. Узагальнення вивченого.

Технологія “Гарячий стілець”. (Учні у ролі Мишки, господаря, господині по черзі сідають на стілець. їм однокласники ставлять запитання. Ті відповідають, виявляючи розуміння вартості життєвих цінностей, притаманних їхнім героям).

IV. Підсумок уроку.

Інтерактивна технологія “Визначись”. Аргументувати вибрану позицію; “На чужому горі щастя не збудуєш”, “Гроші не пахнуть”.

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до уроку літератури рідного краю. Вивчити напам’ять вірш “Видиш, брате мій…”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Б. Лепкий. “Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)”. Істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі
Б. Лепкий. “Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)”. Істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email