|  | 

Балади – РАННЯ ТВОРЧІСТЬ – Тарас Григорович Шевченко

Тарас Григорович Шевченко

РАННЯ ТВОРЧІСТЬ (1838-1843 pp.)

Балади

Ранній період творчості Т. Шевченка ознаменувався написанням трьох балад: “Причинна”, “Тополя” , “Утоплена”. Як відомо, баладу “Причинна” було написано 1837 p., ще до викупу Поета з кріпацтва. Тому дехто з дослідників саме цей рік вважає початком першого періоду творчості. Усі три балади являють собою зразки романтичної поезії.

В основі кожної з них лежить конфлікт між прагненням людини до щастя і перешкодами на шляху до нього. А базуються балади Шевченка на реальному підгрунті та народнопісенній творчості.

Так, балада “Причинна” розповідає про кохання дівчини-сироти до козака,

Що торік покинув.

Обіцявся вернутися,

Та, мабуть, і згинув!

Дівчина не витримує розлуки з коханим і стає причинною (втрачає психічну рівновагу внаслідок стороннього втручання), бо “так ворожка поробила”. Прагнення бути щасливою наштовхується на перешкоди, спричинені втручанням реальних сил (мета-від’їзду козака невідома, можливо, це похід) та фантастичних (ворожка, русалки). Переживання дівчини підсилюються показом то грізного, то спокійного стану природи.

Отже, у цій баладі є ознаки романтизму (незвичайні події, фатальні обставини, герої, здатні на дуже сильне, пристрасне почуття). Але у творі фантастичне і реальне щільно переплітається, що підтверджує як фольклорну основу твору, так і його романтичну спрямованість.

Балада також є яскравим прикладом переходу від одного розміру до іншого, що зумовлено змістом і настроєм її різних частин.

Чотиристопний ямб (“Реве та стогне Дніпр широкий”) підсилює ритміку віршованої мови, а 14-складовий вірш (“В таку добу під горою, біля того гаю”) та 12-складовий розмір (“Така її доля… О Боже мій милий!”) вірша наближає цей твір до народної пісні, збагачує його, додає довершеності.

У трьох баладах першого періоду Шевченко йде від реального до фантастичного, проте елемент фантастики зводить до мінімуму. Так, і у баладі “Тополя”, і у баладі “Утоплена” в основу конфлікту покладені реальні події. У “Тополі” чітко виражений соціальний конфлікт, коли дівчину віддають за старого багатого нелюба, а в “Утопленій” автор стає на позиції народної моралі, показуючи, що розбещеність вбиває в людині всі людські якості, навіть материнські почуття. ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: Балади – РАННЯ ТВОРЧІСТЬ – Тарас Григорович Шевченко
Балади – РАННЯ ТВОРЧІСТЬ – Тарас Григорович Шевченко
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email