|  | 

БІБЛІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА

Бібліографія літературна (від грец. βΙβλία – книги і γράφω – пишу) – наукова галузь, що займається виявленням, обліком і систематизацією друкованих творів художньої літератури й літературознавства. Перелік творів та їх видань, покажчики монографій і статей про творчість окремих письменників чи з певних питань літературознавства, про літературу того чи іншого народу укладаються в певному порядку, який допомагає науковцеві чи рядовому читачеві швидко знайти потрібну книгу.

Бібліографія обліковує також узагальнювальні праці, біобібліографічні словники, такі як, наприклад, біобібліо-графічний словник у п’яти томах “Українські письменники”, п’ятитомна “Українська Літературна Енциклопедія” (вийшло три томи), “Шевченківський словник” (у двох томах) тощо.

Бібліографія літературознавча є допоміжною літературознавчою дисципліною і складовою частиною літературознавчого Джерелознавства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Твір на тему: БІБЛІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА
БІБЛІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email