|  | 

Бібліографія

Бібліографія (грецьк. biblion – книга і grаpho – пишу) – галузь науково-практичної діяльності, яка полягає в підготовці і поширенні науково-систематизованої інформації про книги та інші видання з метою впливу на їх використання. Продукцією бібліографічної діяльності є бібліографічні посібники і будь-яка їх сукупність або вид бібліографічних матеріалів. Відповідно до функцій Б. поділяється на підрозділи: державна (національна) Б., призначенням якої є облік і реєстрація всіх творів друку в країні і створення на цій основі універсальних джерел бібліографічної інформації; науково-допоміжна, рекомендаційна, галузева, краєзнавча Б.; видавничо-книготоргова; поточна і ретроспективна Б.; Б. бібліографії. Для означення наукової дисципліни, що вивчає теорію, історію і методику Б., застосовується термін бібліографознавство.

Термін “Б.” виник у Давній Греції (V ст. до н. е.) і мав первісним значенням книгописання або переписування книг. Поновлений у Франції в значенні книгоописування (упорядкування “описів”, “інвентарів”, “реєстрів” книг), чим займалися бібліографи-фахівці. В Україні з 1922 діє Книжкова палата України ім. І. Федорова – центр державної Б., який здійснює поточний облік і реєстрацію видань, випускає бюлетені і літописи книг, нот, періодики, щорічні покажчики та довідники.

Літературознавча Б. здійснюється підрозділами ЦНБ НАН України ім. В. Вернадського, НБ НАН України їм. В. Стефаника (Львів), науковими бібліотеками Одеси, Харкова; обласні бібліотеки та бібліотеки вузів ведуть науково-допоміжну Б. з-літературознавства у формах каталогів, картотек, покажчиків.

З 1978 ЦНБ видає покажчик “Філологічні науки на Україні”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Бібліографія
Бібліографія
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email