|  | 

Бібліологія

Бібліологія (грецьк. biblion – книга і logos – слово, вчення) – комплексна наука про книгу. Термін рідковживаний, використовувався ще в XVI ст. у Франції, де Ж.-Ж. Рів (1730-95) застосовував його у значенні “мистецтва міркувати про книги і говорити про них з певністю чи то стосовно їхнього змісту, чи стосовно їхньої історії”. У 1931 О. Фомін пропонував замінити термін “книгознавство” терміном “Б.”, у зміст якого в 1920-30-ті вкладалося значення філософії книги.

Бельгієць П. Отле (Ш68-1944) розрізняв у Б. психологічну, соціологічну і педагогічну проблематику. М. Рубакін розробляв психологічні аспекти Б., узагальнюючи їх поняттям бібліопсихології; ряд його положень (про вивчення автора, твору і читача як ланок процесу спілкування; про індивідуальну своєрідність сприйняття книги і її залежність від життєвого досвіду читача) застосовується у бібліотечній психології, психолінгвістиці, теорії масових комунікацій, системотехніці (див.: Книгознавство).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: Бібліологія
Бібліологія
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email