|  | 

БУКВА Яя. ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Яя ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. СЛОВНИКОВО-ЛОГІЧНІ ВПРАВИ. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРША Н. ЗАБІЛИ “ХТО КОГО ЗЛЯКАВСЯ?”

Мета: ознайомити учнів з буквою Яя та позначенням нею сполучення звуків на початку слова і складу, звука та м’якості приголосного; формувати свідомі навички читання слів з буквою Яя; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва розминка

Розучування скоромовки

Якось Яків сіяв мак

Так-сяк, абияк.

Виріс ярий Яків мак,

Та щось коле, як їжак.

Ярий – яскравий.

– Позмагайтеся одне з одним у швидкому і чіткому промовлянні скоромовки.

2. Гра “Букви розгубилися”

ТАХА, ТОБОХ, РОХ.

3. Гра “Третій зайвий”

Хом’як, ховрах, хрущ.

Хуга, хутро, хурделиця.

4. Гра “жук-буквоїд”

– Вставте букви, яких бракує.

Черепа. а, му. омор, капелю., пта. и, воло. аті.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Складово-звуковий аналіз слова Яків

– Про кого розповідається у скоромовці?

– Поділіть це слово на склади.

– Назвіть перший склад.

– Який голосний звук ми вимовляємо в цьому складі? (Звук ) А перед цим звуком відбувається зімкнення середини язика з твердим піднебінням.

– Який уже відомий вам приголосний ми вимовляємо перед? (Звук )

– Вимовте звуки, злито. (Учні вимовляють, чітко артикулюючи.)

– Користуючись фішками, побудуємо звукову модель слова Яків. (Учні будують модель.)

– Підпишемо буквами звуки другого складу. (Учні “друкують” склад – ків, викладають на дошці під схемою з розрізної азбуки.) А для позначення цілого складу у нашій азбуці є буква, яка так і зветься – Я. Вона одразу позначає два звуки – і. (Вчитель показує картку з буквою і ставить її під схематичним зображенням складу.)

– Ця буква легко читається. Для цього її треба просто правильно назвати. (Учитель показує букви Яя – велику і малу – та її місце в азбуці.)

– Повторимо ще раз усі разом скоромовку.

– Назвіть слова, в яких пишеться буква Яя. (Якось, Яків, сіяв, сяк, абияк, ярий, як)

2. На що схожа буква?

Стрічок дві,

Один вінок –

Буква “Я”

Іде в танок.

В. Гринько

3. Засвоєння графічної форми букви Яя. Друкування букви Яя (один рядок)

Учитель звертає увагу на можливі випадки дзеркального зображення букви.

4. Робота за Букварем (с. 100-101)

1) Читання звукових моделей під малюнками.

Яблуко, зозуля, якір.

– Який перший склад у словах яблуко, якір? Яка буква у першому складі? Які звуки вона позначає?

Порівняйте кількість звуків і букв у цих словах.

– Який останній склад у слові зозуля? Яка буква у першому складі? Які звуки вона позначає?

Порівняйте кількість звуків і букв у цих словах.

2) Читання складових таблиць. Спостереження за вимовою звуків.

3) Читання слів з буквою Яя.

Учитель звертає увагу на правильне читання злиття приголосного з голосним у словах, що виділено легким підкресленням.

Яблуня яблуко яблучко яблучний

– Назвіть перший склад у кожному слові. Які звуки позначає буква я?

– Що ви помітили у цих словах? (Вони мають однакове значення,.)

Лялька малята звірята зозуля

– Прочитайте тільки слова з наголосом на першому (другому) складі. Які звуки позначає буква я?

Ягоди ялинка чапля дятел

– Виберіть і прочитайте тільки двоскладові (трискладові) слова. Які звуки позначає буква я?

Яків Ярослав Лідія Надія

– Чому ці слова написані з великої букви? Прочитайте тільки імена хлопчиків (дівчаток).

– Які звуки позначає буква я? волосся знання взуття гілля

– Що однакового у словах цієї групи? (Буква я стоїть в кінці, в кожному слові дві однакові букви.) Які звуки позначає буква я?

4) Робота за малюнком.

– Кого ви бачите на малюнку? Прочитайте речення.

Яків ягідки якісь із галявини приніс.

– Допоможіть Якову дізнатися, яких ягід він назбирав.

5) Опрацювання вірша Н. Забіли “Хто кого злякався?”.

Читання вірша. Щоб дати відповідь на запитання, що містить назва вірша, учні ще раз його перечитують і складають речення-відповіді.

– Якими словами описано котика? (Білий, чорнявий, чорний-чорний)

– Що він робив? (Спав, прокинувся, злякався, зник, вилазить)

– Якими словами описано гаву? (Чорна)

– Що вона робила? (Прилетіла, як крикне, здивувалась, бачить)

Словникова робота

Мара – казкова істота.

6) Гра “Читає Незнайко”.

Учитель читає речення, навмисно замінюючи в ньому слова. учні відшукують речення і читають його без “помилки”.

5. Словниково-логічні вправи

– Як називаються малята у кози, корови, овечки?

У кози – козенятко.

У корови – …

У овечки – …

Цей перелік можна продовжити в усній формі: у собаки – цуценята, у зайчихи – зайченята, у кішки – кошенята.

6. Читання алфавіту на потязі

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яке злиття звуків ми сьогодні вивчили? (Злиття )

– Якою буквою позначаємо ці два звуки? (Буквою Яя)

– Послухайте і скажіть, де ви чуєте злиття – на початку, в середині чи в кінці у таких словах: язик, шия, баян, уявіть, зів’яли, ясно.

– Який ще звук може позначати буква Яя?

– Доберіть слова зі злиттям ля, тя, ря.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: БУКВА Яя. ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Яя ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. СЛОВНИКОВО-ЛОГІЧНІ ВПРАВИ. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРША Н. ЗАБІЛИ “ХТО КОГО ЗЛЯКАВСЯ?”
БУКВА Яя. ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Яя ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. СЛОВНИКОВО-ЛОГІЧНІ ВПРАВИ. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРША Н. ЗАБІЛИ “ХТО КОГО ЗЛЯКАВСЯ?”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email