|  | 

БУКВА Юю, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Юю ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРШІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ПІСЕНЬКА ВЕСНЯНОЇ ВОДИ”, О. ПАРХОМЕНКА “Я МАТУСЮ ДОЖИДАЮ”

Мета: ознайомити учнів з буквою Юю та позначенням нею сполучення звуків на початку слова і складу, звука та м’якості приголосного; формувати навички злитого читання; виховувати інтерес до слів та їх значень.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва розминка

Робота над чистомовкою

Аха-аха-аха – а де ж наша черепаха?

Оня-оня-оня – черепаха наша – соня.

Ів-ів-ів – до весняних теплих днів

Оню-оню-оню – не турбуйте нашу соню.

2. Робота над загадками

– Гостроносий і малий.

Сірий, тихий і незлий.

Вдень ховається, вночі

Йде шукать собі харчі.

Весь із тонких голочок…

Як він зветься?.. (Їжачок).

– Полотно, а не доріжка,

Кінь біжить сороконіжка. (Потяг)

– Назвіть однакові звуки у словах-відгадках.

– Назвіть голосні у слові їжачок.

– Назвіть початковий звук у словах сірий, як, біжить, голочок, кінь.

– Визначте наголос і кількість складів у словах шукать, вночі, полотно.

3. Читання тексту “Міста України”

Фізкультхвилинка

III. РОБОТА ЗА БУКВАРЕМ (с. 120-121)

1. Робота за предметними малюнками і звуковими моделями слів

– Пригадайте, які ми вивчили букви, що позначають по два звуки? (Букви я, ї)

– Які звуки позначає буква я у слові ялинка?

– Які звуки позначає буква ї у слові їжак?

– Які ще слова ви можете згадати, у яких ці букви позначають по два звуки?

– А сьогодні ми вивчимо ще одну букву, яка теж може позначати відразу два звуки. Це буква Юю.

– Назвіть предмети, зображені на малюнках.

– Розглянемо схему слова в’юн. Скільки в цьому слові складів? (Один) А який голосний звук утворює цей склад? Назвіть тепер послідовно всі звуки в слові в’юн – .

Щоб дітям краще було чути голосний, треба запропонувати їм протягнути перший склад і прислухатися до голосного звука в ньому, а потім зосередити увагу на артикуляції і вимовлянні звука перед голосним ).

– Звуки позначаються однією буквою, яка так і зветься – “ю”.

Розгляньте схему слова ключ. Скільки в слові ключ складів? (Один) А який же голосний звук утворює цей склад? (Якщо учням складно відповісти, учитель пропонує вимовити цей склад протяжно, щоб вони мали змогу почути голосний.)

– Назвіть тепер послідовно всі звуки в слові ключ – . Поміркуйте і скажіть, як би ми прочитали це слово, якби звук позначили буквою у. (Клуч) Так, для того, щоб звук був м’який, пишуть букву ю, яка показує, що букву “ел” треба читати м’яко.

2. Аналіз будови, порівняння великої і малої літер Юю. Знаходження місця літери в касі букв

3. “Друкування” букви Юю

– “Друкування” букви Юю (великої і малої) в зошитах у клітинку (один рядок). Під час “друкування” учитель пропонує учням читати цю букву (називати), прислухаючись, які звуки вони при цьому вимовляють.

– “Друкування” під диктовку складів юр, юч, юн, юс, рю, лю та слів Юрко, Люда.

4. Читання слів у стовпчиках

1) Читання слів, у яких буква “ю” позначає цілий склад. Поділ прочитаних слів на склади. Визначення місця букви “ю” в кожному слові.

– Ви бачите, діти, що в кожному слові буква ю є складом. У таких випадках вона завжди позначає два звуки – приголосний і голосний.

2) Прислухайся, які звуки позначає буква “ю” в цих словах.

Любити струмок – дрючок

Малювати клуб – ключ

5. Опрацювання вірша лесі українки “пісенька весняної води”

1) Словникова робота над словами “рину”, “гребельки”.

2) Бесіда.

– Весняна вода. Яка ж вона?

– А ви чули пісеньку весняної води?

– Чи хотіли б ви зараз перетворитися на дзвінкий, веселий, швидкий весняний струмочок?

6. Опрацювання вірша О. Пархоменка “я матусю дожидаю”

– Розкажіть, що ви робите по домашньому господарству.

7. Робота з прислів’ям

– Про кого розповідає прислів’я? (Про дітей працьовитих, охочих до роботи.)

– А про кого можна так сказати у нашому класі?

– Які ще прислів’я про працю ви знаєте?

8. Читання алфавіту на потязі

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

– З якою буквою ознайомилися на уроці?

– Які звуки вона може позначати?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Твір на тему: БУКВА Юю, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Юю ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРШІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ПІСЕНЬКА ВЕСНЯНОЇ ВОДИ”, О. ПАРХОМЕНКА “Я МАТУСЮ ДОЖИДАЮ”
БУКВА Юю, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Юю ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРШІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ПІСЕНЬКА ВЕСНЯНОЇ ВОДИ”, О. ПАРХОМЕНКА “Я МАТУСЮ ДОЖИДАЮ”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email