|  | 

Центон

Центон (від лат. cento – клаптевий одяг) – стилістичний прийом, який полягає в уведенні до основного тексту певного автора фрагментів із творів інших авторів без посилання на них. Такими видаються поезії Юрія Клена, засвідчуючи культурологічну основу та глибоку інтелектуальну пристрасть в естетичному переосмисленні мистецьких явищ, духовного багатства української та світової літератури. Так, в епопеї “Попіл імперій” Юрій Клен наводить рядки із сонета М. Зерова “Pro domo” (“Леконт де Ліль. Ередія стежки…”), М. Драй-Хмари – сонет “Лебеді” (“Я був один із лебедів…”), Олега Ольжича – вірш “Був же вік золотий…” та ін.

Ц. відмінний від ремінісценції тим, що у ній вбачається перегук мотивів незалежно від ліричного сюжету, так само і від цитати, коли чітко зазначається першоджерело.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: Центон
Центон
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email