|  | 

Часопис Основа

“Основа” – щомісячний український літературно-науковий часопис, виходив у Петербурзі з січня 1861 по жовтень 1862. Вийшло 22 номери. Матеріали друкувалися українською та російською мовами. Ініціаторами створення журналу були колишні кирило-мефодіївці П. Куліш, М. Костомаров, В. Білозерський (редактор),які у програмній заяві визначили головне його завдання – “всебічне і безпристрасне дослідження південно-руського краю”. Журнал мав розділи: художня література; наукові дослідження – історія, фольклористика, мовознавство та ін.; критика та бібліографія.

До кожного номера П. Куліш додавав матеріали для словника української мови, прагнучи зробити видання зрозумілим і для російського читача. В “О.” друкували твори близько 40 українських письменників. Серед них – Т. Шевченко (кожен номер відкривали поезії з “Кобзаря”, надруковано близько 70, а також листи поета, уривок з його “Журналу”), О. Стороженко, С. Руданський, Л. Глібов, Ієремія Галка (М.

Костомаров), П. Куліш, Ганна Барвінок (Олександра Білозерська-Куліш), Д. Мордовець, О. Кониський, О. Афанасьев-Чужбинський, Марко Вовчок та ін. З молодших – В. Лиманський, П. Кузьменко, М. Олелькович (М. Александрович), В. Кулик, С Ніс, М. Вербицький, М. Чайка, М. Номис (Симонов) та ін.

Співробітниками “О.” були й учасники “Київської Громади”, українофіли П. Житецький, В, Антонович, Т. Рильський та ін. Найактивніші автори публіцистичних статей – М.’ Костомаров та П. Куліш. Виступи їх часто були спрямовані проти шовіністичних позицій російських та польських видань, насамперед “Русского вестника”, аксаковського часопису “День”, польського “Czas”. У першому числі “О.” за 1861 Костомаров друкує свої “Мысли о федеративном начале древней Руси”, у другому – “Ответ на выходки газеты краковской “Czas” и журнала “Revue contemporaine”, у третьому – “Черты народной южнорусской истории” та “Две русские народности”.

З історичними публікаціями виступали О. Лазаревський, М. Лазаревський, М. Максимович, В. Антонович, О. Котляревський та ін. В ряді статей порушувалися питання історії української мови, перспектив її розвитку, становлення наукової термінології, орфографії, здійснювалася значна словникова робота тощо. Автори публікацій – М. Гатцук, М. Левченко, О. Гатцук, М. Андрієвський, П. Єфименко та ін.

Постійно подавала “О”, фольклористичні та етнографічні розвідки (П. Куліш, М. Номис, П. Чубинський, Л. Жемчужников, О. Серов та ін.). Досить багато уваги надавалося питанням народної освіти, зокрема організації недільних шкіл в Україні, створенню^ підручників, книг для читання українською мовою, що вказує на зв’язок із громадівською програмою початку 60-х років.

Відділ критики і бібліографії вів П. Куліш – перший професійний український критик. Журнал постійно друкував матеріали, присвячені малярським виставкам, музичному життю тощо. Небезпідставно “О.” пізніше було названо своєрідною енциклопедією українознавства початку 60-х XX ст.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Часопис Основа
Часопис Основа
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email