|  | 

Чергування голосних звуків української мови. Чергування о-і, е-і

Чергування – це постійні закономірні зміни звуків в одних і тих самих частинах слова. Чергування звуків, що виникли давно, називають історичними. Вони поділяються на власне чергування та на випадання (чергування з нулем звука).

1) [і] в закритому складі іменника, прикметника, числівника, займенника в називному відмінку чергується з [о] та [е] у відкритому складі в непрямих відмінках: Міст – моста Твій – твого Сім – семи

2) [е], [о] у відкритому складі іменників ж. р. I відміни в називному відмінку (Н. в.) чергується з [і] в закритому складі в родовому відмінку (Р. в.) множини

А) у словах з кореневим буквосполученням – оро-, – оло-, – ере, а також у деяких словах з цими буквосполученнями та постійним наголосом: Дорога – доріг Корова – корів Береза – беріз Борона – борін

Борода – борід Але колода – колод

Б) у ряді слів, які перед закінченням не мають збігу приголосних, а також у деяких словах з постійним наголосом: Ягода – ягід Особа – осіб

Підкова – підків А також у похідних від них слів з суфіксом – к(а): ніжка, борідка

3) [е], [о] у відкритому складі іменників с. р. II відміни у Н. в. однини чергуються в закритому складі Р. в. множини з [і]

А) у кореневих сполученнях – оро-, – оло-, – ере (крім джерело – джерел, дерево-дерев) Болото – боліт Долото – доліт

Б) у ряді слів, які в закінченнях не мають збігу приголосних: Село – сіл А також у похідних від них словах із значенням зменшення:

Долото – долітце Село-сільце

4) [е], [о] у відкритому складі інфінітива чергується з [і] у закритому складі дієслів минулого часу ч. р. однини та дієприслівниках, якщо відповідні форми ж. р. та с. р. мають наголос на останньому складі: Берегти – берегла – беріг, зберігши Нести – несла – приніс, принісши

Увага! [о] та [е] не чергуються з [і]у словах іншомовного походження та книжних словах: балон, жетон, закон

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Чергування голосних звуків української мови. Чергування о-і, е-і
Чергування голосних звуків української мови. Чергування о-і, е-і
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email