|  | 

Чи бувають строфічні форми твердими? Що це означає?

Деякі строфи мають усталену, традиційну будову, тому їх називають твердими, тобто непорушними. Це, зокрема, терцина, тріолет, секстина, октава, сонет, рондель. Вони виникли у поезії романських народів за часів перехідної доби від Середньовіччя до Ренесансу.

Так, тріолет, відомий з XIII ст., складається з восьми рядків, певні з яких повторюються, інколи з незначними змінами. Ця < трофічна форма має лише дві рими:

І ти лукавила зо мною! А

Ах, ангельські слова твої б

Були лиш облиском брехні. б

І ти лукавила зо мною! А

І нетямущому мені б

Затрули серце гризотою А

Ті ангельські слова твої… б

І ти лукавила зо мною! А

І, Франка

З наведеного прикладу бачимо, що перший рядок повторюється ще двічі – четвертим і восьмим, другий повторюється передостаннім. У ронделі, як і в тріолеті, можливі дві рими і також повтор першого (тричі) і другого (двічі) віршового рядка, але всього віршових рядків у ронделі тринадцять:

Іду з роботи я, з завода А

Маніфестацію стрічать. б

В квітках всі вулиці кричать: б

Нехай, нехай живе свобода! А

Сміється сонце з небозводе, А

Кудись хмарки на конях мчать… б

Іду з роботи я, з завода А

Маніфестацію стрічать. б

Яка весна! яка природа! А

У серці промені звучать… б

– Голоту й землю повінчать! б

Тоді лиш буде вічна згода. . А

Іду з роботи я, з завода. А

П. Тичина

Октава, як і тріолет, мав вісім рядків й усталене римування аБаБаБвв. У перших шести рядках обов’язково чергуються чоловічі та жіночі рими. Віршовий розмір октави – п’ятистопний ямб.

Ти звеш мене, й на голос милий твій а

З гарячою любов’ю я полину, Б

Поки живуть думки в душі моїй, а

Про тебе, ненько, думати не кину. Б

Як мрію чистую з найкращих мрій, а

Я заховаю в серці Україну, . Б

І мрія та, як світище ясне. в

Шляхом правдивим поведе мене. в

В. Самійленко

Краса і думка, дві сестри-близнята, А

Давно на морі людському пливли, 6

Як наші предки вчилися ставати А

На дві ноги – вони, немов орли, б

Вели змагання щире і завзяте, А

Щоб вирвать нас із вікової мли,- б

І Рим залізний потрясли плебеї в

Огнем завзяття й молотом ідеї. в

М. Рильський

Часто зустрічаються восьмирядкові строфи, які за будовою різняться від октави, наприклад:

Безгоміння, безлюддя довкола, А

Тільки сонце, і простір, і сніг. б

І котилося куль-покотьолом А

Моє серце в ведмежий барліг. б

І зголілі модрини кричали, В

Тонко олень писався в імлі, г

І зійшлися кінці і начала В

На оцій чужинецькій землі. г

В. Стус

Це дві чотирирядкові строфи з перехресним римуванням (рим не дві, як в октаві, а чотири). Поет об’єднує їх в єдине ціле і змістом, і римою.

Секстина складається з шести рядків, римування яких –

АБАБвв. Пишеться вона ямбом.

На шлях я вийшла ранньою весною А

І тихий спів несмілий заспівала, Б

А хто стрівався на шляху зо мною, А

Того я щирим серденьком вітала: Б

Непевна путь, мій друже, в нас обох,- в

Ходи! Шлях певний швидше знайдемо удвох. в

Леся Українка

Можливі й інші способи римування секстини.

До твердих строфічних форм також належать арабські газелі, японські танки і хокку, малайський пантум та інші. Одні з них більш популярні, інші – менш. Особливо поширений сонет.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Чи бувають строфічні форми твердими? Що це означає?
Чи бувають строфічні форми твердими? Що це означає?
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email