|  | 

Чи готові вчителі школи до викликів інформаційного суспільства?

Науковцями було доведено, що використання ІКТ можливе і доцільне при різних системах і видах навчання: програмованому, проблемному, розвивальному, контекстному, особистісно орієнтованому, дистанційному. Нові завдання інформатизації освіти виникають у зв’язку із сучасними завданнями розвитку освіти, у веденням профільного навчання поглибленням інтеграції й розширенням масштабів упровадження ІКТ у НВП та в процес управління навчальним закладом. Слід зазначити, що збільшення кількості апаратного й програмного забезпечення інформатизації освітнього процесу є необхідною але недостатньою умовою впровадження ІКТ в навчальний процес.

Використання ІКТ, як і будь – які інші нововведення, породжує проблеми, пов’язання з необхідністю поєднання інноваційних програм і методик їх використання з державними програмами виховання і навчання, потребує нових вимог до професійного рівня вчителя сучасної школи. Не менш гострими, на мою думку, є і проблема адаптації вчителів до нових умов, які кожного дня виникають у зв’язку з розвитком інформаційного суспільства. Адаптація вчителів до процесу інформатизації – це процес їхнього активного включення в різноманітні форми соціальної взаємодії з узгодженням вимог інформаційного середовища й очікувань, в результаті якого здійснюється засвоєння й використання інформаційно – комунікаційних технологій для професійного розвитку та в професійній діяльності.

Чи готові ми до викликів інформаційного суспільства?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: Чи готові вчителі школи до викликів інформаційного суспільства?
Чи готові вчителі школи до викликів інформаційного суспільства?
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email