|  | 

Чому любов визначають як найвище почуття

Чому любов визначають як найвище почуття.

Що означає любити.

Чи є відмінність між закоханістю і коханням.

Як навчитися любити.

(Урок з етики у 6 класі)

Склала вчитель

Добровольська Н. М.

2013

Тема. Чому любов визначають як найвище почуття. Що означає любити.

Чи є відмінність між закоханістю і коханням.

Як навчитися любити.

Мета: Познайомити учнів з поняттям любові як найвищого почуття; схарактеризувати любов як почуття, що грунтується на відповідальності, повазі, щирості, здатності до самопожертви; розповісти про прояви любові в різних життєвих ситуаціях.

Обладнання: Підручник ” Етика. 6 клас”, учнівський і робочий зошити, репродукція картини Леонардо да Вінчі “Мадонна Літта”, вислови про любов, написані на дошці.

Епіграф: ” У споруді людського щастя дружба зводить стіни, а любов утворює купол”. ( Козьма Прутков)

Вислови: “Любов – краса душі”. ( Святий Августин)

” Хороша людина гідна любові”.( Антисфен)

” Щоб пізнати людину, треба її полюбити”. ( Л. Фейєрбах)

” Любов – це безцінний дар. Це єдина річ, яку ми можемо подарувати, але все ж вона у нас залишиться”. (Л. Толстой)

Ключові поняття: любов, самовдосконалення.

Тип уроку: інтегрований.

Хід уроку

І. Вступна частина

1. Вітання.

Учитель. Добрий день, діти! На попередньому уроці ми обговорювали тему “Яку роль відіграють емоції та почуття у житті людини”.

Тепер ви знаєте, які властивості притаманні людині, котра володіє культурою почуттів.

2. Актуалізація опорних знань.

1) Навести декілька прикладів прояву почуттів та емоцій.

2) Закінчити речення. “Культура почуттів – це…”.

3.Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Перед вами репродукція відомої картини художника доби Відродження Леонардо да Вінчі ” Мадонна Літта”. Уважно розгляньте її і скажіть:

які почуття втілено в картині? Чи погоджуєтеся ви з думкою, що всі ваші відповіді можна узагальнити словом “любов”? Чому?

4.Представлення теми уроку й очікуваних навчальних результатів.

Учитель. Тема уроку сьогодні звучить так: “Чому любов визначають як найвище почуття. Що означає любити.

Чи є відмінність між закоханістю і коханням. Як навчитися любити”. На уроці ми дізнаємося про те, чому любов вважають найвищим почуттям; які прояви любові існують в нашому житті; що є моральним підгрунтям любові.

ІІ. Основна частина.

Учитель. Порадившись у загальному колі, спробуйте скласти перелік всього, що люблять учні вашого класу. Вас, напевно, здивує, як багато людей, речей, явищ ми здатні любити.

Зрозуміло, що в усіх наведених вами випадках вживання дієслова “любити” йдеться про різні почуття. Це і любов до близьких, і любов до рідного краю, і любов до природи, і любов як закоханість та кохання. Але об’єднуючим для всіх цих понять є те, що здатність любити – виняткова властивість людини, завдяки якій ми цінуємо життя.

Вміння відчувати любов, сприймати її та дарувати іншим визначають як ознаку духовного зростання людини. Адже почуття любові спонукає нас зазирати всередину своєї душі, міркувати над своїми вчинками. Любов спонукає нас до самовдосконалення. Недарма кажуть: “Мудра людина та, яка вміє любити”.

Прагнучи любові, людина здатна приборкувати нетерплячість, дратівливість, злість, жадібність та інші негативні риси.

1. Робота з підручником.

На сторінці 33 знайдіть текст “Перше послання до коринтян святого апостола Павла”. Прочитайте міркування про любов, висловлені учнем і послідовником Ісуса Христа апостолом Павлом. Працюючи в парах, визначте, якими словами оцінює апостол значення любові в порівнянні з іншими якостями. Які чесноти втілено в любові?

Як ви розумієте передостаннє та останнє речення тексту?

2.Бесіда.

– Індійське прислів’я твердить: “Життя без любові подібне до всохлого дерева, що росте на кам’янистому грунті”.

Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Чому?

Що, на вашу думку, є більш важливим: відчувати чиюсь любов чи любити самому? Чому?

-Як ви розумієте біблійну заповідь ” Люби ближнього як самого себе”? Чи є вона важливою для вас?

3. Завдання.

– Запишіть чотири речення, які починаються словами ” Любити іншого означає…”.

– Прочитайте записані на дошці крилаті вислови про любов і поясніть їх.

4. Робота в зошитах з друкованою основою.

– Розв’яжіть ребуси. З’єднайте літери однією безперервною лінією. Поясніть значення отриманих понять. (1.Любов.

2.Закоханість.) Укажіть декілька відмінностей між любов’ю і закоханістю.

ІІІ. Завершальна частина.

1. Інтерактивна вправа “Вільний мікрофон”.

Складіть перелік порад для того, хто хоче навчитися любити.

2. Висновки.

Учитель. Сьогодні на уроці ми говорили про любов як найвище почуття. Вчені-психологи, дослідники внутрішнього світу людини, встановили, що це почуття є вільним, таємничим, невимушеним і непередбачуваним. Досі не відомі випадки, щоб хтось відчув любов, зваживши на пораду або виконуючи наказ. Утім кожен точно знає, що ті, кого ми любимо, або те, що ми любимо, є для нас найважливішим у житті.

Так любов будує навколо людини її неповторний світ. Недарма український філософ і письменник Григорій Сковорода визначив цю особливість любові словами: “Хіба не любов усе єднає, будує, творить подібно до того, як ворожість руйнує?”. Тож давайте, діти, кожної миті прагнути того, щоб довкола нас і в нас самих завжди панувала любов у всіх її проявах.

3. Оцінювання результатів уроку.

І V. Домашнє завдання.

1. Опрацювати матеріал підручника: сторінки 32 – 38 ( читати, усно виконувати завдання).

2.Написати невеликий твір на тему ” Ніколи любов не перестає!”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Чому любов визначають як найвище почуття
Чому любов визначають як найвище почуття
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email