|  | 

ДАНА (ДІВОНІЯ, ДІВАННА, ДІВА)

ДАНА (ДІВОНІЯ, ДІВАННА, ДІВА) – богиня води; вічно юна, чарівна Діва і водночас дружина ВОГНЮ (СВІТЛА, СВІТОВИДА), що породила на світ Любов, Землю та різні речі на ній (ліси, трави, струмки, ріки і т. п.).

За переказами, храм Д. стояв у легендарному українському місті Дівичграді чи Дівинграді (згодом – німецьке місто Магдебург). Від імені Д. походять, на думку деяких учених, назви рік: Дон, Дніпро, Дністер, Двіна, Дунай.

Д. ототожнювалася в українській міфології з грецькою Діаною, або Артемідою. (За Я – Головацьким).
ДАНА (ДІВОНІЯ, ДІВАННА, ДІВА)