|  | 

Дедикація

Дедикація (лат. dedicatio, від dedico – посвячую, присвята) – вказівка перед початком твору імені адресата, якому автор присвячує його. Найчастіше виражає жест поваги, вдячності автора певній особі; інколи вказує на зв’язок мотиву твору або його задуму з творами адресата Д. чи факт спілкування з ним. У творчості Т. Шевченка Д. нерідко мають поширений вигляд відносно автономної частини твору, жанрово близької до послання.

Так, поема “Єретик” (1845) оснащена Д, відомому чеському вченому-славістові П.-Й. Шафарикові; надісланий адресатові Д. автограф поеми викликав вдячну реакцію на слова українського поета: “Слава тобі, Шафарику, / Вовіки і віки! / Що звів єси в одно море / Слав’янськії ріки!” Д. “Искренне моему Якову де Вальмену” поетично експлікована в заключних строфах поеми “Кавказ” (1845).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)


Твір на тему: Дедикація
Дедикація
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email