|  | 

Деконструкція

Деконструкція – теоретична концепція, що знайшла широке поширення у літературознавстві та мистецтві” Базується на виявленні в текстах опорних понять і шару метафор, котрі вказують на несамтожність тексту, на перегук його з іншими, більш ранніми текстами. Виникла в річищі структуралізму, є опорною стратегією опозиційного до структуралізму напряму – постструктуралізму, котрий виник на межі 60-70-х XX ст. на грунті структуралізму і став своєрідним запереченням його. Постструктуралісти спираються на судження французького філософа Ж. Дерріди – теоретика Д., на якого значною мірою вплинули Г.-В.-Ф. Гегель, Ф. Ніцше, Е. Гуссерль, М. Хайдегтер, 3.Фрейд, літературний авангард (А. Арто, Ж. Батай, М. Бланшо та ін.).

Головними об’єктами дослідницької роботи Ж. Дерріди є філософські метафізичні тексти. Мета – подолання метафізичності тексту способом Д. У. світлі Д. сьогодення в тексті не існує; минуле залишає в нім свій слід, а майбутнє – ескіз своїх контурів; текст – це втілення принципу гетерономності, це новотвір, на “тілі” якого видніються сліди багатьох “щеплень”, знаки “включеності” у цей текст інших текстів. Д. – особлива стратегія у відношенні до тексту: вона включає в себе одночасно і його “деструкцію”, і його реконструкцію. Термін Д. Ж. Дерріда запозичив у М. Хайдеггера, переосмисливши та застосувавши до нових умов хайдеггерівське поняття “деструкція”, скероване на позитивне засвоєння минулого, на позитивне смислотворення. Вихідний пункт і основна позиція Д. – неможливість перебувати поза текстом.

Теорію Д. використовують сучасні літературознавці, які розробляють проблеми інтерпретації та інтертекстуальності. Д. зробила надзвичайно великий вплив на науку про літературу: під знаком Ж. Дерріди розвивається англо – (особливо американське) й франкомовне літературознавство 80-90 у своєму постструктуралістському варіанті (Д.-Х. Міллер, Г. Блум, Юлія Крістева).

В українськім літературознавстві популяризують теорію Д. Соломія Павличко, Тамара Гундорова та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Деконструкція
Деконструкція
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email