|  | 

Ділова гра

Ділова гра Тема: Оптимізація взаємодії педагога з батьками

Мета гри: означити шляхи оновлення змісту й форм співпраці педагогів та батьків вихованців. Налаштуватися на необхідність професійного та особистісного самовдосконалення. Залучити учасників гри до колективного пошуку, взаємодії.

Створити позитивний настрій, враження від участі в процесі гри.

Хід гри

Представлення експертів, які оцінюватимуть роботу команд у процесі гри за трьома критеріями: результативність ( правильність, час); оригінальність; співучасть та взаємодія ( психологічний настрій, загальна обстановка в групі). Потім ведучій презентує хід гри за етапами.

Перший етап – вправа ” Очікування”: кожен з учасників гри повинен написати на різнокольорових папірцях те, що він очікує отримати від цієї зустрічі. Потім приклеїти свій папірець на зображення корабля, яке було намальоване заздалегідь.

Для розв’язання проблемних завдань, які учасники мають вирішити в ході гри, педагоги поділяються на 3-4 команди завдяки вправі ” Асоціація”: кожен учасник асоціює себе з квіткою, пояснюючи свій вибір (на виступ 1 хв.); поділ на групи за схожістю вибраних квітів.

Другий етап – Тезаурус проблеми, що розглядається ( кожна команда має визначити 6-7 ключових понять означеної проблеми, виділивши з них 2 – 3 головні, які записуються на дошці й один з учасників команди пояснює вибір своєї групи). Ведучій аналізує та узагальнює відповіді всіх команд, визначає три – чотири ключові слова, які відображають специфіку теми, що розглядається.( на обговорення 5хв., на відповідь – 2хв.)

Третій етап – теоретичний матеріал ” Умови оптимізації співпраці педагога з батьками”.

Четвертий етап – аукціон завдань : кожній команді пропонується завдання, яке вони мають вирішити, один з учасників команди знайомить усіх учасників гри з результатами роботи своєї групи (підготовка 5 -7 хв.)

Завдання:

– Назвіть і охарактеризуйте ті форми роботи з батьками, які на ваш погляд є найбільш ефективними при роботі з батьками;

– Визначить спільні та специфічні для сім’ї й дошкільного закладу функції в розвитку дитини;

– Які проблеми при роботі з батьками вихованців, на сучасному етапі, є найбільш актуальними. Охарактеризуйте та запропонуйте шляхи їх вирішення;

– Запропонуйте добірку тем різних форм роботи з батьками з метою розширення їх знань про вимоги, орієнтацію, специфіку Базової програми ” Я у світі”.

П’ятий етап – Вправа ” Порожнє крісло” : бажаючий учасник гри займає порожнє крісло, яке розташоване в центрі зали, і висловлює свої враження від гри, чи справдились ті очікування, які він поставив перед собою на початку гри, побажання ( на виступ 1хв.).

Аналіз гри експертами. Затвердження проекту рекомендацій заходу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Ділова гра
Ділова гра
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email