|  | 

Дошкільнята – майбутні першокласники

Навчання шестирічок вимагатиме від дітей міцного фізичного та психічного здоровья, здатності до складної розумової аналітико-синтетичної діяльності, пізнавальної активності, розвинених морально-вольових якостей, високої працездатності, а також певного обсягу конкретних знань, умінь та навичок. Минулі ті часи, коли більшість дошкільнят (близько 90 %) відвідували дитячі садки. На жаль, сьогодні з різних причин близько 45% дітей охоплені системою суспільного дошкільного виховання, решта лишається поза увагою суспільної дошкільної системи.

Отже, на момент вступу до школи для дітей, які прийшли з родинного кола, і тих, хто відвідував дитсадок, стартові умови виявляються, нерівними. Під час організації роботи з дошкільнятами слід враховувати основні закономірності їхнього фізіологічного, психічного та соціального розвитку, а відтак визначати зміст, обсяг та форми роботи. Не варто продовжувати традицію дублювання шкільних занять, завдань, форм і методів у роботі з дітьми дошкільного віку, підпорядковуючи зміст дошкільної освіти тільки логіці майбутніх навчальних дисциплін. На жаль, між провідними змістовими лініями дошкільної освіти на практиці склалася диспропорція: інтелектуальний розвиток превалює над фізичним, художньо-естетичним та соціально особистісним, через це з життя дошкільнят поступово витісняються специфічні для їхнього віку види діяльності.

Гра – провідний вид діяльності, часто неправомірно замінюється різними статичними заняттями, 5-річній дитині передчасно нав’язується не притаманний її віку соціальний статус. Одночасно йдеться не проте, щоб зовсім не прилучати дитину до навчальної діяльності, дозволяючи їй лише гратися і розважатися. Між провідними видами діяльності дошкільнят, навіть за цілеспрямованої підготовки їх до школи, має зберігатися баланс.

Це гарантуватиме їм повноцінне фізичне та психічне здоров’я, запобігатиме перевантаженню та перевтоми дітей при переході до шкільного навчання. Основними напрямками роботи все ж таки мають бути зміцнення і збереження здоров’я дитини, її соціалізація, розумовий, мовний і моторний розвиток. Особливу увагу слід приділити підготовці руки дитини до письма. З цією метою необхідно створити продуману систему соціальних вправ, ігор, масажів, дій з предметами, продуктивних видів діяльності, спрямованих на розвиток дрібних м’язів руки, бо саме зрілість м’язового контролю забезпечує точність графічних дій. Не варто навчати дітей написання літер і використовувати шкільні прописи.

Громадська думка і вимоги батьків орієнтуються на застарілі уявлення про те, що раннє навчання дитини суто предметних знань забезпечує її успішне навчання у школі, позитивне ставлення до неї дорослих і однолітків. Сьогодні завдання педагогів – змінити цю хибну думку і довести результатами своєї праці правильність трактування сутності природи дошкільного дитинства як самоцінного та важливого періоду, як бази для всього майбутнього життя.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Дошкільнята – майбутні першокласники
Дошкільнята – майбутні першокласники
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email