|  | 

ДРАМА САТИРІВ

Драма сатирів (грец. δρ8μα σατυρΙ κόν, лат. fabula satyrica) – жанр давньогрецького театру, що займав проміжне місце між трагедією й комедією. Драму сатирів іменували за античних часів також “жартівливою трагедією”. З жанром трагедії її зближували сюжети й дійові особи, запозичені з міфології, з комедійним жанром – сильний елемент брутального комізму.

Визначною рисою драми сатирів був хор, який зображав сатирів – лісових демонів з козлиними ногами із оточення Діоніса.

Становлення драми сатирів як жанру пов’язане з іменем Пратіна (VI-V ст. до н. є.). Своєї вершини жанр досягає у творчості великих афінських трагіків Есхіла, Софокла й Евріпіда. Однак збереглася до нашого часу лише драма сатирів “Кіклоп” Евріпіда, а від творів Есхіла та Софокла залишились фрагменти.

Драма сатирів завершувала тетралогію, що презентувалася трагедійними поетами на Діо-нісіях. Вона пародіювала сюжет, який попередня трилогія розробляла у трагедійному плані. Ймовірно, це робилося з метою зняти емоційне напруження у глядача.

Значне місце у драмі сатирів посідала музика та сатирівський танок. В IV столітті до нашої ери жанр припиняє своє існування. Значення драми сатирів – у поєднанні “піднесеного” і “низького”.

Цей синтез дістає свій подальший розвиток у таких жанрах, як трагікомедія, трагіфарс тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ДРАМА САТИРІВ
ДРАМА САТИРІВ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email