|  | 

Евристика в літературознавстві

Евристика в літературознавстві (грецьк. heurisko – знаходжу, відкриваю) – сукупність своєрідних методів та прийомів, які застосовуються передовсім у текстології, спрямовуються на атрибутування художніх творів, епістолярії тощо. Е. в л. базується на вивченні джерел (документи, автографи і т. п.). Бібліографічна узагальнює теорію і методику бібліографічних пошуків літератури з певного питання, порушує історіографічну проблематику, широко використовується в архівознавстві.

Евристичні способи дослідження української літератури наявні у працях Ю. Меженка, І. Айзенштока, П. Попова, М. Сиваченка, С. Гальченка та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Твір на тему: Евристика в літературознавстві
Евристика в літературознавстві
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email