|  | 

“Формування комп’ютерної грамотності учнів початкових класів на уроках інформатики”

Формування комп ‘ Ютерної грамотності учнів початкових класів на уроках інформатики

Компьютер – как мельница, –

Что засыплешь, то и получиш.

Сучасний світ вимагає від людини вміння орієнтуватися у величезному морі інформації. Саме тому набуває актуальності питання формування в учнів початкових класів компетентності у галузі інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). Відповідно до нового Державного стандарту, освітня галузь “Технології”, і зокрема одна з її змістових ліній, що передбачає ознайомлення з ІКТ, стане частиною інваріантної складової навчального плану.

Починаючи з 2013-2014 навчального року Інтегрований курс 2-4 класів “Сходинки до інформатики” за новими Стандартами стає обов’язковим предметом у 2 класі початкової школи та в 5 класі середньої школи.

Впровадження в навчання учнів молодшої школи експериментального курсу “Сходинки до інформатики” вже триває понад 10 років. Спочатку це були учні 50 навчальних закладів м. Києва. Згодом до експерименту долучилися більшість навчальних закладів столиці, а також багато навчальних закладів з різних регіонів України. Заняття проходили з використанням комп’ютерів для учнів різного віку. Вплив комп’ютерів на здоров’я і розвиток учнів молодшої школи досліджували наукові співробітники Інституту психології АПНУ та Інституту гігієни дітей та підлітків.

Ці дослідження виявили, що використання комп’ютерів у молодшій школі сприяє розвитку пам’яті учнів, уваги, просторової уяви, алгоритмічного і логічного мислення, моторики, створює гарний настрій і не впливає на стан їхнього здоров’я за умови дотримання всіх санітарно-гігієнічних норм.

Успіх упровадження курсу “Сходинки до інформатики” забезпечується наявністю навчально-методичного комплексу для його вивчення, що складається з підручника, комплексу навчально-розвивальних програм і зошита для учнів.

Метою курсу “Сходинки до інформатики” Є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент забезпечення успішного навчання дітей у молодшій школі та подальшого успішного їх навчання впродовж життя, формування як предметних, так і ключових компетентностей учнів.

У ході вивчення курсу “Сходинки до інформатики” передбачено кілька напрямів навчальної та розвивальної діяльності школярів.

Перший напрям – Пізнавальний.

Учні повинні засвоїти відомості про призначення комп’ютера, про можливості його використання, про його складові, основні принципи його роботи. Значна увага приділяється обговоренню питань застосування сучасних комп’ютерів. Важливою складовою цього напрямку є ознайомлення учнів з інформаційними процесами в навколишньому світі, у навчальній діяльності.

Другий напрям – Прикладний.

Учні повинні набути навички роботи з мишею і клавіатурою, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, створення малюнків у графічному редакторі, пошуку і використання інформації в Інтернеті та ін..

Третій напрям – Алгоритмічний.

Діти повинні розуміти суть поняття алгоритму, навчитися розрізняти основні алгоритмічні структури, вміти складати і записувати найпростіші алгоритми для виконавців, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та навчальній діяльності.

Четвертий напрям – Розвивальний.

На цих уроках учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різноманітних творчих завдань, як упроцесі роботи з прикладними розвивальними програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри та ін..), так і на теоретичній частині уроку.

П’ятий напрям – Закріплення, корекція і пропедевтика знань, умінь і навичок з основних шкільних предметів.

Це завдання реалізується шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами.

Згідно із санітарно-гігієнічними нормами, які діють на сьогодні, час роботи учнів молодшої школи за комп’ютером на одному уроці не повинен перевищувати 15 хв. Весь інший час уроку учні працюють без комп’ютера: ознайомлюються із загальними теоретичними положеннями курсу “Сходинки до інформатики”, повторюють і закріплюють вивчений матеріал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного та критичного мислення, творчих здібностей тощо.

Структура уроку ІНФОРМАТИКИ відрізняється від традиційних уроків у молодшій школі.

Перша частина – Теоретична.

Проводиться у формі гри, бесіди, обговорення ситуацій. Обговорюються питання, пов’язані з інформацією, комп’ютером, алгоритмами, виконавцями. Також є уроки, теоретична частина яких призначена допомогти у вивченні інших предметів, повторенні та закріпленні матеріалу, здійсненні контролю знань.

Друга частина – Ознайомлення з новою комп’ютерною програмою, демонстрація її роботи та практична робота учнів за комп’ютером.

Третя частина – Цікавинки, завдання з логічним навантаженням для розвитку пам’яті, кмітливості, ерудиції, “для розумників та розумниць”.

Усі частини уроку відображені у підручнику.

Урок у 2-му класі – на підтримку вивчення української мови (фрагмент уроку).

2-й КЛАС

Тема. У ЦАРСТВІ БУКВ І ЗВУКІВ.

Програма – “Незвичайний потяг”.

Мета: повторити й закріпити матеріал з української мови про звуки; формувати в учнів уміння працювати з теоретичним матеріалом підручника, знаходити в ньому потрібну інформацію; розвивати мовленнєві та творчі здібності дітей, логічне мислення, увагу, пам’ять; прищеплювати культуру мовлення; вчити працювати за комп’ютером.

ФРАГМЕНТ УРОКУ

І. Повторення правил безпечної поведінки в комп’ютерному класі.

Ситуаційне завдання. Петрик П’яточкін підбіг до комп’ютера. Наблизився до екрана монітора. З його рота вистрибнула жувальна гумка і влучила прямісінько в екран монітора.

Які правила безпеки порушив Петрик П’яточкін?

(Відповіді учнів)

Підготовча вправа.

На дошці запис: “Правил Безпеки Дотримуйся, друже, тоді із комп’ютером будеш у дружбі”.

У виділеному слові підрахуйте кількість букв і звуків. Визначте, скільки в цьому слові голосних і скільки приголосних звуків (7 букв і 7 звуків; 3 голосних і 4 приголосних). Щойно ви виконували завдання, вже знайоме вам з уроків мови. Саме на уроках з української мови ви вивчали букви та звуки, виконували подібні завдання. Тема нашого сьогоднішнього уроку також пов’язана з буквами і звуками.

Вона так і називається – “У царстві букв і звуків”.

ІІ. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу.

Вступне слово вчителя.

Мова складається зі звуків. За допомогою звуків утворюються слова. Звуки ми чуємо і вимовляємо.

Букви – це символи, які позначають звуки на письмі. Букви ми пишемо та читаємо.

Робота за підручником.

Читання учнями 1-3-гоабзаців статті.

Виконання вправ разом із гномиком і Ганнусею.

Виконання завдань на картках.

Учитель роздає учням картки для самостійного опрацювання.

Картка 1

Не помітила бджола,

Як на землю ніч лягла,

Огорнула поле тьма –

Плаче Бджілонька Сама.

Прочитайте вірш. Знайдіть виділене слово. Заповніть таблицю:

Букв – … (10)

Звуків – … (8)

Голосних – … (3)

Приголосних – … (5)

Підкресліть слова, у яких звуків менше, ніж букв. (Бджола, тьма, бджілонька)

Перевірка відповідей учнів.

Хвилинка відпочинку.

Ми всі дружно працювали,

А тепер рівненько встали!

Руки вгору підняли, підтягнулися.

Опустили руки вниз, посміхнулися.

Нахилились вправо, вліво,

Сіли на місця красиво.

V. Робота за комп’ютером.

Пояснення вчителя з елементами бесіди і демонстрація роботи програми “Незвичайний потяг”.

Практична робота учнів за комп’ютером.

Учні під керівництвом учителя працюють за комп’ютерами (до 15 хвилин).

Релаксація.

Станьте біля своїх місць. Відведіть руки назад і з’єднайте їх долонями за спиною. Заплющить очі. Уявіть себе біля моря.

В ньому чиста прохолодна вода. Тиша. Хвилі ледь-ледь хлюпочуться біля берега. А у воді рибки плавають. Вода прозора, що всіх рибок видно.

Он вони які. Діти, яких рибок ви собі уявляєте? (Відповіді учнів) Відкрийте очі. Сідайте.

V І. Творча робота.

Робота в парах.

У підручнику “Для розумників і розумниць” (с.55)

V ІІ. Підсумок уроку.

Із чого складається мова? Чим відрізняються голосні звуки від приголосних? Чи цікавий був урок?

Що вам найбільш сподобалося?

V ІІІ. Домашнє завдання.

У зошитах виконати завдання 5.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: “Формування комп’ютерної грамотності учнів початкових класів на уроках інформатики”
“Формування комп’ютерної грамотності учнів початкових класів на уроках інформатики”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email