|  | 

ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Актуальність. В умовах нестабільності соціально-економічного і політичного життя країни відбувається стійка тенденція до погіршення показників здоров’я дітей. Тому перед навчальними загальноосвітніми закладами виник цілий комплекс нових завдань, що вимагають конкретних і негайних рішень.

Найважливішою з них є розробка методичних підходів до формування у дітей, зокрема у молодших школярів, звичок здорового способу життя.

Актуальність поставленого питання зростає у зв’язку з тим, що однією з фундаментальних проблем сучасності є пошук шляхів розвитку і вдосконалення здоров’я людей відповідно до умов зовнішнього середовища, виробництва, широким впровадженням техніки і комп’ютерів в побут людини.

Вивчення проблеми формування валеологічних знань в процесі фізкультурної освіти молодших школярів обумовлено небезпечними тенденціями постійно прогресуючого погіршення стану здоров’я дітей, соціальним замовленням з боку суспільства, яке об’єктивно зацікавлене у формуванні у молодших школярів потреби, знань, умінь і навиків збереження і зміцнення свого здоров’я, відсутністю науково-обгрунтованого програмно-організаційного забезпечення даної концепції оздоровлення.

У віці від 6 до 10 років світогляд школярів знаходиться у стадії інтенсивного формування, і в ньому істотне місце займають знання і уявлення про людину і його здоров’я. Відомо, що знання дитини про здоров’я, здоровий способі життя і про організм людини носять в основному “ідеально” світоглядний характер і простежуються не тільки на рівні несвідомого сприйняття (Л. І. Божович), але і усвідомлено переходять у внутрішню позицію особи.

Виявлення певної цільової, змістовної і методичної схожості

Фізичного виховання і валеології як шкільних навчальних дисциплін

Дозволяє істотно оптимізувати процес фізкультурної освіти.

Об’єкт дослідження: процес фізкультурної освіти молодших школярів.

Предметом дослідження виступає система теоретичних знань валеологічного характеру у молодших школярів на уроці фізичної культури.

Було припущено, що методика формування системи теоретичних знань валеологічного характеру базується на поетапному і послідовному освоєнні ряду категорій світогляду за допомогою їх актуалізації в процесі рухової діяльності, що дозволяє істотно підвищити рівень фізкультурно-валеологічної освіти у молодших школярів.

Метою дослідження є розробка методики формування системи теоретичних знань валеологічного характеру в структурі навчального процесу по фізичній культурі для учнів молодшого шкільного віку.

На основі актуальності проблеми і поставленої перед роботою мети, було висунуто наступні Завдання, які належало вирішити в процесі дослідження:

1. Виявлення основних методичних підходів до формування системи теоретичних знань валеологічного характеру у дітей молодшого шкільного віку.

2. Опрацювання методики оцінювання фізкультурно-валеологічних знань школярів.

3. Розробка моделі поетапного освоєння системи теоретичних знань валеологічного характеру і методичних прийомів включення їх в урок фізичної культури у молодших школярів.

4. Експериментальне впровадження методики формування системи теоретичних знань валеологічного характеру в процесі фізкультурної освіти молодших школярів в умовах загальноосвітньої школи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email