|  | 

Формуємо колектив, виховуємо лідерів під час туристичних походів

Дозвілля молоді – важлива сфера розвитку особистості, це діяльність у вільний час, завдяки якій людина задовольняє свої фізичні та духовні потреби. Однак далеко не завжди і не всі підлітки вміють розумно розпоряджатися своїм вільним часом, використовувати його для свого повноцінного розвитку.

Обсяг вільного часу в дітей та юнацтва нині значно перевищує обсяг навчальної та трудової діяльності. Тому суспільство не повинно бути пасивним до того, чим заповнюється життя дітей та підлітків.

Підлітковий вік є найсприятливішим у становленні характеру людини. Цей віковий період характеризується загостреною емоційністю, відкриттям морально-духовного “Я”, пошуком свого місця у світі, можливістю оцінювати мотиви власних рішень і вчинків.

Підлітковому віку завжди було притаманне бажання побачити світ, прагнення до нового, незвичайного, до самоствердження – саме того чекає та шукає й сучасна молодь. Одноманітність сучасного життя не дає багато вражень. Не вирішує цих завдань і пасивний екскурсійний туризм. Тому дітей завжди приваблювали і приваблюють прогулянки лісом, туристські походи, наповнені романтикою, пригодами та відкриттями, нехай маленькими. Заняття будь-яким видом активного туризму реалізують потребу підлітків у спілкуванні, романтиці, випробуванні себе, у ризику.

У туризмі закладені широкі можливості виховання, підвищення культурного, освітнього та інтелектуального рівня дітей і молоді. Він розширює світогляд, збагачує життя, є найкращим засобом пізнання краси природи, екологічного та естетичного виховання.

Туризм – це один із видів активного відпочинку, у якому поєднуються пізнавальні, спортивно-оздоровчі то розважальні цілі. Основа досягнення цих цілей – туристська подорож, похід, під час яких людина задовольняє свої най актуальні потреби: спілкування, спортивне вдосконалення, рухову активність, естетичний розвиток.

Туристські подорожі – це завжди випробування, у яких людина перевіряє себе на міцність, напружує до краю свої фізичні та духовні сили, але й збагачується, оновлюється. Бажано, щоб діти зрозуміли це ще до виходу на маршрут.

Передпохідна підготовка є важливою умовою вдалого проведення походу.

При цьому дуже важливі дві обставини: одноденні походи не вимагають значних матеріальних витрат, компенсують дефіцит рухової активності й дають змогу уникнути шкідливого впливу міського навколишнього середовища, що особливо важливо для підлітків.

Основою метою походів вихідного дня має бути не тільки прищеплення початкових туристських навичок і знань. Кожен вихід у ліс – це ще один крок у формуванні екологічного світогляду дітей, вихованні особистої культури поведінки у природі та особистої відповідальності кожного за збереження природних багатств рідного краю.

Паралельно відбувається формування колективу. Важливо розподілити обов’язки з урахуванням бажань та індивідуальних особливостей і надати можливість кожній дитині спробувати себе в ролі лідера. Це може бути лідер групи або лідер певної справи.

Протягом року кожен із членів групи буває лідером, постійно проходить перерозподіл і корекція обов’язків. Таким чином до лідерства залучаються всі.

Традиційними для нашого туристичного клубу “Горизонт ” стали одноденні тренувальні походи, походи вихідного дня та багатоденні спортивні походи по гірському Криму. З кожним роком кількість походів зростає. Далеко не кожен, хто побував у поході, стає справжнім туристом, але кожен стає трішки іншою людиною. Спортивні походи формують почуття дисципліни як свідомого виконання правил. Приходить розуміння того, що в екстремальних умовах кожне слово керівника є наказом, який слід виконувати точно і швидко.

Формується почуття єдиної команди, у якій кожен залежить від іншого, у якій взаємодопомога є нормою.

Завдяки роботі нашого туристичного клубу за останні 3 роки багато дітей нашої школи змогли себе самореалізувати, підвищили самооцінку, стали цілеспрямованими. Дуже часто саме у туристичні гуртки приходять діти які не змогли себе проявити, презентувати в інших видах діяльності, мають проблеми у навчанні та у дисципліні. І саме у туризмі вони можуть себе проявити, бо під час походів, змагань на кожного учасника покладається велика відповідальність. Діти це розуміють, тому при таких обставинах відчувають себе потрібними та важливими для оточуючих.

Під час туристичних походів ми ставимо не тільки спортивно-оздоровчі, краєзнавчі а і виховні цілі та задачі – це виховання позитивної життєвої позиції; необхідних у наш час таких психічних якостей як – стресостойкість, уміння долати труднощі й негаразди, виховання сміливості, рішучості, сили волі; товариськості, інтересу до людей, поваги до них; любові до волі, прагнення до незалежності, самостійності. Реалізація даної мети відбувається в процесі розвитку в учнів уміння аналізувати свої вчинки, оцінювати дії товаришів, прагнути до самопізнання, самовиховання.

У поході перевіряється вісь комплекс моральних, вольових та фізичних якостей. Юні мандрівники загартовуються під час подолання труднощів, несподіваних перешкод, коли потрібно швидко прийняти рішення, проявити кмітливість, витримку.

Саме туризм допомагає в формуванні всебічно розвиненої, фізично, психологічно та духовно здорової особистості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Формуємо колектив, виховуємо лідерів під час туристичних походів
Формуємо колектив, виховуємо лідерів під час туристичних походів
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email