|  | 

Французький героїчний епос “Пісня про Роланда”. Урок компаративного аналізу

Тема. Компаративний аналіз французького героїчного епосу “Пісня про Роланда” та пам’ятника давньоруської літератури “Слова про похід Ігорів”

Мета уроку: Узагальнити знання учнів про кращі твори героїчного епосу, які відрізняються загальнолюдськими цінностями, глибиною думки; поглибити поняття про жанр епосу, показати єдність втілених у цих творах народних прагнень, ідеалів. З’ясувати події “Пісні про Роланда”; вчити характеризувати героїв французького епосу; розвивати уміння висловлювати власну думку; виховувати навички роботи в групі

Обладнання: Ілюстративні матеріали до теми “Середньовіччя у Франції”, виставка різних видань “Пісні про Роланда”

Епіграф: “Дела давно минувших дней,

Преданья старины глубокой…”

А. С. Пушкин

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Слово учителя

Наша культура почала складатися так давно, коли ще не було писемності, і свої враження, мрії, надії люди відображали у слові, передаючи з уст в уста оповіді про дивовижних героїв, їх шляхетних вчинках, любові до рідної землі, бажання прийти на допомогу у важку хвилину. У них знайшли відображення уявлення про добро і зло, поняття про красу.

Давно щезли міста, про які розповідається в епосі, нас зруйнував і храми, і палаці, і хижки. Але живуть у пам’яті народній герої, які були прикладом звитяги і мужності, живуть твори про них, об’єднані поняттям “героїчний епос”. Сьогодні на уроці ми спробуємо спів ставити епоси різних народів, героїв з різних країн.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Візитівка епосів (робота в групах) (учениці представляють домашнє завдання – рекламу епосу; передають враження від виступів команд)

Пам’ятка

“Як створити рекламний проект”

1. Визначте, чим цей художній твір може привернути увагу читачів.

2. Оберіть тип рекламного повідомлення (друкована, радіо – чи телереклама).

3. Користуючись текстом художнього твору та деякими відомостями з біографії автора, виберіть цікаві епізоди, які будуть в основі вашої реклами.

4. Продумайте заголовок, ілюстрації, текст.

5. Змоделюйте звукову та візуальну частину реклами.

6. Розставте логічні наголоси, паузи, продумайте інтонацію, темп читання.

7. Виправте помилки, відкоригуйте роботу.

8. Потренуйтеся у проголошенні створеного проекту.

2. Перевірка знань – тестування

Тест (варіант 1)

“Пісня про Роланда”, “Слово про похід Ігорів”

1. Кому належать слова: “Бажаю, – мовив, – списа поламати край поля Половецького із вами, хоробрі, мужні русичі! Загину або шоломом Дону зачерпну!”?

А) Ігорю; б) Ярославу; в) Мстиславу; г) Всеволоду.

2. Продовжте цитату: “… прагнучи собі честі, а Ігореві – …”

А) золота; б) вигоди; в) дружини; г) слави.

3. Центральним у “Слові про похід Ігорів” є образ:

А) Ігоря; б) Всеволода; в) Ярославни; г) Руської землі.

4. В основу “Слова…” лягли події:

А) 1183 р.; б) 1185 р.; в) 1187 р.; г) 1198 р.

5. Кому належать слова: “Славутичу! Крізь гори кам’яні пробився ти у полі Половецькім. Леліяв Святославові човни до полку Кобякового…”?

А) Княгині Ользі; б) Всеволоду;

В) Ярославні; г) Святославу.

6. “Пісня про Роланда” – це середньовічний епос:

А) німецький; б) іспанський;

В) французький; г) скандинавський.

7. Хто в “Пісні про Роланда” став послом франків до Сарагоси і зрадником свого народу?

А) Роланд; б) Олівер; в) Турпін; г) Ганелон.

8. Під час бою Роланда у Франції:

А) була буря; б) було сонячне затемнення;

В) почався паводок; г) стояла погана погода.

9. Скільки разів засурмив у ріг Роланд?

А) один; б) два; в) три; г) п’ять.

10. Про що просить Карл Великий Бога, побачивши загиблих французів?

А) вразити блискавкою маврів; б) наслати чуму на ворогів;

В) зупинити сонце; г) осліпити ворогів.

11. Які слова неодноразово повторює Роланд?

А) “Я ненавиджу маврів!”; б) “Загибель краще, ніж безчестя!”;

В) “Вперед! Вперед!”; г) “Боягуз, хто побіжить!”

12. Дюрандаль – це:

А) меч; б) щит; в) воїн; г) обладунки.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Г

Г

А

В

В

Г

А

Б

В

Б

А

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Складання таблиці

Отже, давайте, спираючись на підготовлені візитівки, заповнимо таблицю

Країна

Час створення

Історична основа

Жанр

Ідея

Герой

Київська Русь

1185-1187

Невдалий похід кн.. Ігоря Новгород-

Сіверського на

Половців

Епічна поема (слово)

Об’єднання руських земель

Ігор

Франція

Бл. 1100

Похід франкського короля Карла Великого в Іспанію

Епічна поема (пісня)

Зіткнення добра зі злом

Роланд

(колонку “Ідея” не заповнюємо)

2. Фронтальна бесіда за запитаннями:

– Що спільного і чим різняться творчі історії обох творів?

– Чи випадково в основу обох творів покладено трагічні події в історії двох народів?

– Чому “невірні” представлені в обох творах хоробрими воїнами, і чи впливає це на відношення до них авторів творів?

– Як зображено битви в “Слові” та “Пісні”? Чому “Слово” більш поетичне, а “Пісня” більш фактографічна?

3. Характеристика головного героя епосу

1) Складання грона (робота в командах)

2) Бесіда:

Поясніть слова Роланда: “Відвагою – ось чим ми Карлу милі”. Чи тільки у Роланда ми відзначаємо таку рису, як відвагу? З ким порівнюється Роланд у бою? (З левом, леопардом – сильними і сміливими тваринами, які символізують волю до перемоги).

А князь Ігор? (З туром – могутньою сильною твариною, із сонцем) Змалюйте зовнішність Роланда (“Прекрасний тілом граф, обличчям сміливий; араб у бою впізнав би його за блиском очей, за красою обличчя, за статурою”) А як виглядає князь Ігор? Як поводиться герой під час бою? (Перший сміливо кидався на ворогів, не шкодував нікого) Що стало причиною поразки франків та русичів? Чи міг би бути інший вихід? Який?

Хто винен у тому, що всі франки загинули, що таким невдалим виявився похід русичів на половців?

3) Перевірка складених грон.

Чи тільки позитивні риси мають наші герої? Про що це свідчить?

4. Співставлення особливостей композиції поем

Чи є спільні риси побудови поем “Пісня про Роланда” та “Слова про похід Ігорів”?

(однакові риси цих творів: традиційна композиція, зачини, кінцівки, триразові повтори, поширені діалоги й монологи, полярне групування персонажів: захисники рідного краю і вороги, різке протиставлення головного героя і його суперників.)

5. Співставлення художніх особливостей творів

Назвіть художні засоби, які наявні у цих творах.

( Постійні епітети;

Ідеалізація захисників рідної землі;

Гіперболізація сили й доблесті героїв поем;

Опис кривавих батальних сцен з натуралістичними подробицями

Віщі сни Карла Великого і Святослава київського, що віщують поразки у битвах

Плачі

Фантастичні елементи )

Доповнення учителя:

У “Пісні про Роланда” відображається християнська ідеологія у звертаннях до Бога, молитвах до святих, засуджуються поганські вірування. У “Слові…” ж сильніше виражені язичницькі настрої.

ІІІ. Підведення підсумків уроку

1) Заповнення стовпчика “Ідея” у таблиці, формулювання висновку

Твори ” Пісня про Роланда” та “Слово про похід Ігорів” мають спільне ідейне звучання: палке вболівання за долю, свободу й незалежність рідної землі, заклик до боротьби з внутрішніми й зовнішніми ворогами, уславлення патріотизму й воїнської звитяги її захисників.

– Чи можна сказати, що величні твори літератури Середньовіччя не втратили свого впливу на читача і сьогодні? Спробуйте сформулювати відповідь, спираючись на своє власне сприйняття цих творів. Чим вони можуть бути близькі людям ХХІ ст..?

2) Проблемне запитання

– Як ви можете оцінити, що в епосах різних народів, написаних у різний час, звучить одна й та сама ідея – патріотизм.

– Як ви розумієте слово “патріотизм”?

– Чи може звичайна людина називатися патріотом? Що для цього вона повинна зробити?

І V . Оцінювання результатів уроку

V . Домашнє завдання:

Підготувати цікаві відомості про Данте Аліг’єрі

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Французький героїчний епос “Пісня про Роланда”. Урок компаративного аналізу
Французький героїчний епос “Пісня про Роланда”. Урок компаративного аналізу
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email