|  | 

Героїчне

Героїчне – етико-естетична категорія на означення моральної цінності вчинків, дій окремої особи чи суспільства в цілому задля прогресу, які вимагають особливої віддачі моральних, інтелектуальних, фізичних зусиль, мужності, відваги, самопожертви. Спроможність здійснення Г. – важливий критерій оцінки особи. Г. в літературі – одна з форм вияву високого – поетичне звеличення засобами художнього слова вчинків героїв, покликаних захищати ідеали добра, справедливості, соборності.

У народнопісенній творчості Г. проявилося в героїчному епосі. Героїчний пафос є наскрізним у творчості Т. Шевченка. Поетизація Г. – основна ідея роману І. Багряного “Сад Гетсиманський”.

Героїчний вчинок, героїчний образ, мистецьки змальований у художньому творі, викликає у читача глибокі емоційні переживання, захоплення силою людського духу, бажання стати подібним на героя.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)


Твір на тему: Героїчне
Героїчне
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email