|  | 

Гетерофемія

Гетерофемія (грецьк. heteros – інший, означає різнорідність; друга частина терміну походить від імені давньогрецької богині правосуддя Феміди) – помилкова заміна певного слова близьким йому за звучанням, але не за змістом. Так, словосполучення “духовне явище” стосується духівництва, хоч часто воно вживається у розумінні причетності до Духу, що у цьому випадку мусило б мати відповідний вигляд: “духове явище”. Приклади Г. трапляються і в текстах художньої літератури.

У циклі “Нічні концерти” М. Бажана, зокрема у поезії, присвяченій бразильському композитору Вілла-Лобосу, замість танцю “маламбо” вжито слово “кіломбо”, що означає вуличну назву публічного дому: Танцюй же кіломбо, хлопче! Підплескуй кіломбо, дівча! Хай землю ваш запал завзятіше топче.

Гуртом! Гуртом! Плечем до плеча!

У сучасній українській мовленєвій практиці, захаращеній русизмами, дається взнаки міжмовна Г. (українське слово рожа – квітка, російське рожа – вульгарна назва обличчя; українське калитка – гаманець, російське калитка – хвіртка і т. д.), що породжує хворобливі білінгвічні явища, висвітлені художньою літературою (“Дзвоник” Б. Грінченка, “Мина Мазайло” М. Куліша, “Кирильцьо” О. Підсухи).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Гетерофемія
Гетерофемія
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email