|  | 

ГЛУХІВЩИНА В ЗАПИСАХ ФОЛЬКЛОРИСТІВ ТА ЕТНОГРАФІВ

Численні фольклорні дослідження народних пам’яток, їх вивчення і систематизація було здійснено на Глухівщині нашими земляками. Цікаво вивчати етнографічні здобутки родини Марковичів. Опанас Маркович з дружиною М. Віленською (Марко Вовчок) приїздили до рідного брата В. В. Марковича в c. Локотки (під Шосткою), де слухали колядки, щедрівки місцевого населення і записували почуте, а на Остерщині – варіант думи про брацлавського полковника Івана Нечая та історичну пісню про Івана Бондаренка.

Відомі його “Народні південно-російські пісні” (1854). Прилуцька гілка Марковичів – Олександр Іванович (1847 – 1903) – фольклорист, літературознавець; Микола Андрійович (1804 – 1860) – етнограф, фольклорист, ним створені збірки обробок.”Українські народні наспіви”(1840), “Південно-російські пісні” (1857). Син Миколи Андрійовича – Андрій Миколайович (1830 -1907) є автором збірки “Украинские народные напевы, положенные на фортепиано” (1860). У Глухові народився і творив Іван Кульжинський (1803 – 1884) – відомий цілою серією краєзнавчих нарисів (“Малоросійське весілля”, “Обжинки”, “Вечорниці”). До когорти яскравих особистостей кінця ХІХ – початку ХХ ст. належить етнограф, письменниця, учасник громадівського руху Пелагея Яківна Литвинова (уроджена Бартош) (1833 – 1904).

У Землянці, звідки вона родом, записані нею весільні обряди і звичаї. Однією з найдокладніших та найкращих її наукових праць була робота “Весільні обряди і звичаї у c. Землянці”, яка була надрукована в 1900 році в ІІ томі “Матеріалів до українсько-руської етнології”. Зроблені нею записи принесли їй славу видатного українського народознавця не тільки в Україні, а й у Європі.

В “Киевской старине” за червень 1886 р. було опубліковано статтю П. Литвинової-Бартош “Как землянцы потеряли свою вольницу”, за березень 1899 р. – статтю “Закрутки і заломи”, де розповідалось про чаклунство в c. Землянка”, за травень 1904 р. – “К истории основопрививания в Малороссии”. Перу дослідниці належить також стаття “Криниця – богиня родючості у сіверян”. Незавершеними залишились “Народний календар”, “Народна кухня”, “Ткацтво”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ГЛУХІВЩИНА В ЗАПИСАХ ФОЛЬКЛОРИСТІВ ТА ЕТНОГРАФІВ
ГЛУХІВЩИНА В ЗАПИСАХ ФОЛЬКЛОРИСТІВ ТА ЕТНОГРАФІВ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email