|  | 

Ідеологія

Ідеологія (грецьк. idea – першообраз, logos – вчення) – система політичних, правових, морально-етичних, релігійних, естетичних і філософських поглядів, ідей, теоретичних засад, які кристалізуються на теоретичному рівні суспільної свідомості. Від І. відрізняють соціальну психологію як сукупність соціальних почуттів, настроїв, думок, уявлень, які виникають у сфері буденної свідомості під впливом довкілля і способу життя людей. І., як правило, концентровано виражає соціально-станові (класові) інтереси, розробляється професіоналами (вченими і політично-партійними лідерами) і має відносно самостійний характер. Міра суб’єктивності та об’єктивності в І. зумовлює або її ілюзорний характер, або тяжіння до наукового відбиття соціальних відносин, співвідношення загальнонаціональних, станово-групових та особистих інтересів.

У цьому – джерела розуміння ідеології як хибної самосвідомості людей і концепції деідеологізації. Конкретно-історичне розуміння суті і структури І. відбивається і на літературознавстві, і на художній літературі. Наука про літературу певною мірою залежить від ідеологічних доктрин і статусу І. в суспільстві, художня література так чи інакше відбиває соціальну психологію та її взаємини з І. (див.: , , , Безідейність).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Ідеологія
Ідеологія
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email