|  | 

Інноваційні технології на уроках англійської мови

Інноваційні технології навчання на уроках англійської мови

Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і впровадження нових методів навчання і виховання дітей. Інновації в педагогіці пов’язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією (лат. integratio – відновлення, об’єднання в ціле окремих елементів) знань і форм соціального буття. Нині створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність – здатність до оновлення, відкритість новому.

На сьогоднішній день, основним завданням сучасної школи є розвиток гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями, а також створення інноваційного простору.

Відомо, що інноваційний процес – це комплексна діяльність по створенню, освоєнню, використанню та розповсюдженню нововведень. Для того, щоб викликати інтерес в учнів до вивчення іноземної мови, ми, вчителі англійської мови, повинні шукати нові, цікаві і результативні форми і методи навчання. Під час навчання потрібно використовувати такі методи, при яких:

– в учнів виникає бажання до творчої, результативної роботи;

– учні стають активними, розкутими, намагаються досягти успіху, при цьому не порушують поведінку у класі.

Відомо, що одним з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово “інтерактив” прийшло до нас із англійської мови “interаct”. “Inter” – це “взаємний”, “act” – діяти. Інтерактивне навчання – це навчання основане на діалогічному мовленні, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня, при цьому вони – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання і не відчувається домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. В таких умовах, учні швидше привчаються бути демократичними, сміливо спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обгрунтовані самостійні рішення.

Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість. Потрібно пам’ятати, що суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес повинен бути постійно наповнений активною взаємодією всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємо – навчанні: вчитель – учень, учень – учень.

На мою думку, мета сучасної школи полягає в тому, щоб виховувати дитину, яка вміє самостійно та творчо працювати і жити.

На допомогу вчителеві можуть прийти уроки-казки, уроки-подорожі, уроки-діалоги, уроки-ділові ігри та використовуватися елементи гри в ході уроку, диференційне навчання, інтегровані завдання, уроки-проекти, уроки з комп”ютерною підтримкою.

На своїх уроках я використовую роботу в парах, групову роботу. У другому класі провела урок-казку, на якому до дітей завітала Мері Поппінс із завданням та подарунками для дітей. Діти були задоволені, зацікавлені та приймали активну участь в ході уроку. В шостому класі провела урок-подорож до Лондону з комп”ютерною підтримкою, на цьому ж уроці була використана рольова гра ( діти були пасажирами літака, був пілот літака та стюардеса, а в Лондоні був екскурсовод.).

Під час вивчення теми ” Професії” використовую рольові ігри ( діти обирають собі професію і розповідають про себе). Ім дуже подобається уявити себе дорослим і трішки помріяти про майбутнє.

На своїх урока мені вдається зацікавити учнів за допомогою використання комп”ютеру. Проведення уроків з використанням комп’ютеру переконує у тому, що він має надзвичайно широкі можливості для вдосконалення навчального процесу. Учень “подумки” виконує низку розумових операцій з образами відображеного наочного матеріалу. До того ж використання комп’ютерів у початковій школі – надзвичайно цікаве.

Я намагаюсь цю зацікавленість не втратити, зробити уроки більш змістовними, щоб діти чекали їх із нетерпінням. У дітей молодшого шкільного віку дуже рідко з’являється страх до комп’ютера, вони з радістю спілкуються з ним.

Наприклад при закріпленні теми “Одяг” в 3 класі я використовувала презентації на комп”ютері.

Дітям було цікаво і легко працювати. Під час таких уроків всі учні приймають участь, не соромляться помилитись, навпаки я помічаю велику активність у спілкуванні англійською під час уроку.

Дуже вдало використовувати на уроках ігрові форми навчання, особливо в початковій школі. Діти із задоволенням приймають участь, бо гра-це світ в якому живе дитина. Граючи, вони не помічають, як засвоїли новий матеріал. За допомогою ігор молодші школярі вчаться будувати і конструювати, причому кожний учень має змогу вчитися у своєму стилі.

Гра стимулює процес пізнання і навчання дітей. А також привчає їх до сумлінної праці. Отже, я зробила висновок, що гра – це праця. У процесі гри в дітей виробляються навички зосередження, самостійного мислення, розвивається увага, дисципліна.

Введення в урок ігор чи ігрових моментів робить навчання цікавішим, створює в дітей бадьорий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. При вивченні теми “Знайомство” я використовую гру ” Мікрофон”.( кожен учень бере мікрофон і розповідає про себе). При закріпленні лексичного матеріалу часто використовую м”яч (вчитель кидає м”яч учню і говорить слово, учень повертає його і перекладає слово.). Або гра ” Почуй зайве слово і плесни в долоні”.

Таку ж саму гру можна проводити під час вивчення звуків.

На сучасному етапі розвитку педагогічної галузі набуває популярності метод проектів. Метод проектів – це педагогічна технологія, яка містить сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Це спільна, навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів, яка має мету, узгоджені методи, засоби діяльності, спрямована на досягнення результату з розв”язання певної проблеми.

Проекти бувають: дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні. На своїх уроках в початковій школі я використовую творчі та ігрові проекти : ” Одягни ляльку”- учні переодягають ляльку і говорять про ії одяг, ” Генеологічне дерево”, ” Вітальні листівки”, ” Моя родина”, “Мій улюбленець”. В старшій школі я використовую: дослідницькі, творчі, інформаційні проекти.

Наприклад учні 10класу робили журнал мод, рекламу свого власного інтернет-кафе, рекламу свого сайту. Ці роботи були як в друкованому виді так і у виді презентацій. Я помітила, що діти активніше виконують домашнє завдання, коли воно має творчий характер і цікавістю слухають захист проектів своїх однокласників. Такі завдання дають змогу слабким учням покращити свої оцінки.

З певністю, я можу стверджувати те, що як саме з перших уроків вчитель зацікавить учнів до вивчення англійської мови і сприятиме всебічному розвитку дитини, такий і буде його кінцевий результат. І якщо він не викличе інтерес в учня з перших днів, то ця дитина, назавжди залишиться глухою, байдужою до вивчення іноземної мови; буде жити без радощів пізнання і відкриття чогось нового і невідомого під час уроків англійської мови.

Зі свого досвіду, можу твердо стверджувати, що процес навчання – це не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної активної участі в цьому процесі.

Вчитель досягне успіху лише тоді на своїх уроках, коли зрозуміє, що дітям подобається все нове і цікаве. Ми, вчителі, повинні пам’ятати, що одна й та сама модель проведення уроків, не дає можливості дітям розкрити себе повністю, зупиняє розвиток творчого потенціалу навчання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Інноваційні технології на уроках англійської мови
Інноваційні технології на уроках англійської мови
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email