|  | 

ІНТЕРМЕДІЯ

Інтермедія (від лат. intermedius – те, що знаходиться посередині) – жанр невеликої комічної п’єси або сцени, яку виконували між діями основної драми. Твори цього жанру могли бути комічною травестією, пародією теми, опрацьованої в основній драмі (як то було і в античній драмі сатирів), або ж сценами, ніяк не пов’язаними з її змістом. Інтермедія виникає як фарсова вставка в містеріях XV століття, маючи на меті послабити емоційне напруження й розважити стомлених глядачів. За доби Відродження інтермедія поєднувала акти італійської драми, а в Англії та Іспанії перетворилася на самостійний жанр.

У XVI-XVII століттях вона поширюється в Європі (твори Сервантеса). Найбільшої популярності цей жанр набув у шкільному театрі XVII-XVIII століть в Україні та Росії (Київська духовна та Московська слов’яно-греко-латинська академії). Так, до нашого часу збереглися по п’ять інтермедій з великодніх і різдвяних драм Митрофана Довгалевського й Георгія Кониського. Інтермедії інсценізували народні анекдоти (анонімні українські інтермедії “Продав кота в мішку” і “Найкращий сон”), пародіювали обряди й повір’я (перші інтермедії до п’єс М. Довгалевського та Г. Кониського), зображали народний побут (“Пиворізи”).

Українська інтермедія відбилася в ляльковому театрі (вертеп), вплинула на подальше формування таких драматичних жанрів, як побутова комедія й водевіль.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: ІНТЕРМЕДІЯ




ІНТЕРМЕДІЯ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email