|  | 

Інтуїція

Інтуїція (лат. intuitio, eid’intueor – уважно вдивляюсь) – здатність людини безпосередньо, раптово, без логічно розгорнутого дискурсивного мислення осягати сутність явищ або питань, які привертають її увагу чи були предметом тривалого зосередження. Без І. неможливе ні виникнення художнього твору, ні його повноцінне естетичне сприйняття. Сучасні дослідники, враховуючи історію вивчення суті і функцій І., називають такі її прикмети: в процесі творчості акти, що стимулюють І., не усвідомлюються; І. з’являється разом з емоційним збудженням, у стані натхнення; І. активізує всю чуттєву сферу, поглиблює пам’ять; здебільшого І. проявляється в талантів, які не завжди мають вичерпну інформацію про явище, яке їх зацікавило; І. має цілеспрямований характер і без попереднього досвіду неможлива; І. проявляється швидко, інколи навіть блискавично. Поет і вчений Олег Ольжич твердив, що “істотою творчої інтуїції” є те, що вона “дозволяє митцеві в процесі роботи піднестися на мить на вищий ступінь відчуття й розуміння дійсності, до яких не доросла його свідомість та інтелект”. Якби письменник не зміг втілити результатів інтуїтивного осяяння (інсайту) в текст, а літературознавець за допомогою логічних засобів не передав би читачам, то І. як дар і факт свідомості пропала б намарне.

Один із засновників інтуїтивізму Б. Кроче писав: “Ми не можемо хотіти чи не хотіти нашого естетичного осягнення, але ми можемо зберігати і передавати іншим здійснену його об’єктивацію або не робити цього зовсім”. Отже, для літературознавця важливі у психологічній проблемі інтуїції такі питання: яку питому вагу у творі займають підсвідомо-інтуїтивні і усвідомлено розраховані елементи, яку функцію вони виконують; наскільки вони чіткі і як за допомогою зображально-виражальних засобів вони фіксуються в тексті, збуджуючи і спрямовуючи інтуїцію читача чи літературознавця-інтерпретатора(див.: , ); як розвивати чи стимулювати інтуїцію літературознавця і спрямовувати її потоки на структуру художнього твору?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Інтуїція
Інтуїція
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email