|  | 

ІСТОРІЯ РУСІВ – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII СТ

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII СТ.

ІСТОРІЯ РУСІВ

“Історія русів” – літературно-публіцистична пам’ятка кінця XVIII – початку XIX ст. Авторство твору не встановлене. “Історія русів” – це розповідь про події, що відбувалися в Україні від давнини до 1769 р. Виклад подій виразно тенденційний. Вони осмислюються з позиції українського патріотизму. Основна увага приділяється змалюванню самовідданої боротьби українців з чужоземними загарбниками. У творі особливе місце посідає зображення національно-визвольної війни 1648-1654 рр., яка вивільнила потужну енергію народу в його прагненні до свободи та громадянського розвитку.

Автор ідеалізує козацтво й козацький демократизм. Він рішуче засуджує брутальні дії російських монархів, спрямовані на обмеження української автономії.

“Історія русів” становить найбільший інтерес як історико-літературна та суспільно-політична пам’ятка. Вона свідчить про кристалізацію національної самосвідомості та формування державницьких поглядів в українському інтелігентському середовищі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ІСТОРІЯ РУСІВ – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII СТ
ІСТОРІЯ РУСІВ – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII СТ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email