|  | 

ІВАН ПІДКОВА – Тарас Шевченко (1814-1861)

Українська література 6 клас

ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Тарас Шевченко (1814-1861)

ІВАН ПІДКОВА

І

Було колись – в Україні

Ревіли гармати;

Було колись – запорожці

Вміли пановати.

Пановали, добували

І славу, і волю;

Минулося – осталися

Могили на полі.

Високії ті могили,

Де лягло спочити

Козацькеє біле тіло,

В китайку1 повите.

Високії ті могили

Чорніють, як гори,

Та про волю нишком в полі

З вітрами говорять.

Свідок слави дідівщини

З вітром розмовляє,

А внук косу несе в росу,

За ними співає.

Було колись – в Україні

Лихо танцьовало,

Журба в шинку мед-горілку

Поставцем кружала.

Було колись добре жити

На тій Україні…

А згадаймо! Може, серце

Хоч трохи спочине.

II

Чорна хмара з-за Лиману2

Небо, сонце криє.

Синє морс звірюкою

То стогне, то виє.

Дніпра гирло загонило.

“Ануте, хлоп’ята,

На байдаки!3 Море грає –

Ходім погуляти!”

Висипали запорожці –

Лиман човни вкрили.

“Грай же, море!” – заспівали,

Запінились хвилі.

Іван Підкова зі старовинної гравюри XVI cт.

Іван Підкова – запорізький козак, який відзначався сміливістю та мужністю.

1 Китайка – різновид тканими.

2 Лиман – так називають озеро на півдні України.

3 Байдак – великий човен; козацька назва – чайка

Пригадай

Хто такі українські козаки? Які художні твори ти читав про них? Якими ти їх уявляєш?

.

Кругом хвилі, як ті гори:

Ні землі, ні неба.

Серце мліє, а козакам

Того тілько и треба.

Пливуть собі та співають;

Рибалка4 літає…

А попереду отаман

Веде, куди знає.

Походжає вздовж байдака,

Гасне люлька в роті;

Поглядає сюди-туди –

Де-то буть роботі?

Закрутивши чорні уси,

За ухо чуприну,

Підняв шапку – човни стали.

“Нехай ворог гине!

Не в Синопу5, отамани,

Панове-молодці,

А у Царград, до султана,

Поїдемо в гості!”

“Добре, батьку отамане!” –

Кругом заревіло.

“Спасибі вам!”

Надів шапку.

Знову закипіло

Синє море; вздовж байдака

Знову похожає

Пан отаман та на хвилю

Мовчки поглядає.

Морський прапор Запорізького війська. XVIII cm.

4 Рибалка – тут: птах, який живиться рибою.

5 Синоп – турецьке місто на південному березі Чорного моря.

Пам’ятай

Історичні твори допомагають краще пізнати минуле, зрозуміти його.

Зауваж

Козацький флот складався з човнів, які запорожці називали байдаками, або чайками.

Це легкі човни, видовбані зі стовбурів столітніх лип, завдовжки близько двадцяти і завширшки близько чотирьох метрів. Чайка вміщувала 50-70 запорожців, а ще запас куль, пороху, харчів та води, 4-5 малих гармат. Оскільки чайки мали дві корми, то на ходу легко змінювали напрямок, були значно швидшими за масивні турецькі галери.

На щоглі передньої чайки майорів козацький прапор.

1. Про які часи згадує поет? Чому каже: “Було колись…”? Пригадай з уроків історії України, що ти знаєш про козацтво.

2. Що це за “чорна хмара”, яка “сонце криє”? Звідкіля вона видніється?

3. “Синє море звірюкою то стогне, то виє” – який це художній засіб? Знайди і зачитай ті художні засоби, які поет використовує для зображення моря та бою. З якою метою змальовано цей грізний пейзаж?

4. Охарактеризуй козацького ватажка. Зачитай рядки поеми, у яких змальовано поведінку отамана. Чому, на твою думку, отаман наказує взяти курс не на Синоп, а на столицю Туреччини Царград (Стамбул), адже це місто краще укріплене?

Про що це свідчить?

5. Як думаєш, якими були стосунки отамана з підлеглими? Обгрунтуй свої міркування рядками з поеми.

6. Поясни, як автор ставиться до своїх героїв. Обгрунтуй свою думку.

7. Виразно й вдумливо прочитай поему “Іван Підкова”.

8. Які ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані в духовний спадок нащадкам, возвеличив Т. Шевченко в поемі “Іван Підкова”? Підготуй про це усне повідомлення, посилаючись на рядки поеми та знання з історії.

Пригадай

Що ти знаєш з історії України про боротьбу козаків із польською шляхтою? Чи була справедливою ця боротьба? Обгрунтуй свою думку.

Чи можуть сила людського духу, хоробрість, мужність та витривалість допомогти подолати завойовників?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: ІВАН ПІДКОВА – Тарас Шевченко (1814-1861)
ІВАН ПІДКОВА – Тарас Шевченко (1814-1861)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email