|  | 

ІЗ БІБЛІЇ – ВЕДИ, БІБЛІЯ, КОРАН ЯК ПАМ’ЯТКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ

ВЕДИ, БІБЛІЯ, КОРАН ЯК ПАМ ЯТКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ

ІЗ БІБЛІЇ

Біблія (від грец. biblia, букв, книга) – зібрання стародавніх текстів, канонізоване як Священне Писання іудеїв і християн. Складається з двох великих частин: Старого Завіту (визнається іудеями та християнами) і Нового Завіту (визнається християнами).

Старий Завіт (XII-11 ст. до н. е.) створювався давньоєврейською та арамейською мовами й складається з трьох великих циклів: 1) Закон (Тора), або П’ятикнижжя

Мойсея: Буття, Вихід, Левит, Числа, Повторення Закону; 2) Пророки: історичні хроніки; дві книги Самуїла, дві книги Царств (у православно-католицькій традиції чотири книги царств); книги великих і малих пророків тощо; 3) Писання: книга псалмів, книга Приповістей Соломонових, книга Екклезіаста (Проповідника) тощо.

Новий Завіт (друга пол. І ст. – поч. II ст.) дійшов до нас виключно грецькою мовою і складається з чотирьох великих циклів:

1) Євангелія: від св. Матвія, від св. Марка, від св. Луки, від св. Іоанна;

2) Діяння святих апостолів; 3) Послання: послання св. Павла, соборні послання; 4) Апокаліпсис – одкровення св. Іоанна Богослова.

До нас Біблія потрапила з Візантії, з її перекладом пов’язаний розвиток східнослов’янської писемності. Остромйрове Євангеліє, переписане в Києві в 1056-1057 pp. зі староболгарського оригіналу дияконом Григорієм (на замовлення Новгородського посадника Остромйра), є найдавнішою датованою пам’яткою східнослов’янського письменства на території України. Це визначний твір книжкового мистецтва Княжої доби.

Видатною пам’яткою української культури й одним із перших у Європі науково опрацьованих видань Святого Писання є Острозька Біблія (1581), надрукована Іваном Федоровим у Острозі за сприяння діячів Острозької академії. 1256 сторінок тексту, перекладеного староукраїнською мовою, мали передмову князя Костянтина-Василя Острозького, вірші Герасима Даниловича Смотрицького (батька видатного філолога Мелетія Смотрицького).

До пізніших перекладів Біблії українською мовою долучалися Пантелеймон Куліш та Іван Нечуй-Левицький. Справжнім духовним подвигом став переклад Святого Письма Іваном Огієнком (митрополитом Іларіоном), який, до речі, закінчив Острозьку гімназію.

ПСАЛМИ ДАВИДОВІ І

1 Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків,

2 та в Законі Господнім його насолода, і про Закон Ного вдень та вночі він роздумує!

3 І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в’яне його, – і все, що він чинить, щаститься йому!

4 Не так ті безбожні, – вони як полова, що вітер її розвіває!

5 Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних, –

6 дорогу-бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине!

ІЗ КНИГИ ЕККЛЕЗІАСТА. З, 4

Краще спокою повна долоня,

Аніж дві пригорщі марних зусиль і лови вітровіння.

Обернувся довкола я і побачив, що усе марне під сонцем.

Хтось існує без іншого, без друга, сина чи брата,

І немає кінця його праці, око його не сите багатством.

“Для кого ж уся праця моя

І заради кого єство моє позбавлене втіх?”

Марно існувати так і суть цього недобра!

Удвох краще, ніж одному,

Бо їм і заплатять краще

За працю їхню.

І якщо впаде один,

То підійме його інший,

Та якщо самотній упаде,

Немає іншого, щоби його підняти.

Також якщо лежать двоє, тепло їм,

А самотній як зігріється?

Якщо нападуть на когось із них,

То удвох вистоять проти нападу,

Утричі скручена нитка порветься нескоро.

Вважай, як ступаєш ти у Дім Божий,

Готуйся більше слухати, аніж

Біля дурнів чимось у собі поступатись,

Бо ж вони й не свідомі того, що чинять зле.

1. Яку роль відіграла Біблія в духовному житті українців?

2. Прочитайте цикл Т. Г. Шевченка “Давидові псалми”. Чому Кобзар звернувся саме до жанру псалмів? Відповідь аргументуйте. 3. Знайдіть у І псалмі порівняння-антитези й поясніть їх.

4. Як ви розумієте вислови “дорога праведних” і “дорога безбожних”? 5. Знайдіть в уривку з Екклезіаста метафори й поясніть їх. 6. Як ви розумієте вислови “спокою повна долоня”, “лови вітровіння” та “усе марне під сонцем”? 7. Чи можна стверджувати, що мова Біблії афористична?

Відповідь аргументуйте прикладами з тексту.

ІЗ КОРАНУ

Коран (від араб, qur’an те, що читають, вимовляють) – священне писання ісламу, перша писемна пам’ятка арабської літератури, зібрання одкровень пророка Мухаммеда, проголошених у пророчому екстазі в Мецці та Медині між 610 і 632 pp. Перші записи Корану зроблені 632 p., уже після смерті Мухаммеда. Між 650 і 655 pp. за наказом халіфа Османа був створений канонічний текст (Османова редакція).

Коран складається з 114 cуp, які, у свою чергу, поділяються на аяти (араб, диво, знамення). Усі сури починаються з басмалі – традиційної незмінної фрази-формули “В ім’я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!”. Сури, за місцем проголошення, поділяються на мекканські (86 сур) – ранні та мединські (28 сур) – пізні.

Мекканські сури, написані саджем – ритмічною та римованою прозою.

Зв’язної оповіді в Корані немає, кожна сура є закінченим текстом. Сури в Корані (крім першої) розміщені за розміром – від найбільшої до найменшої.

СУРА, ЩО ВІДКРИВАЄ КНИГУ

Мекканська, і в ній 7 аятів

1. В ім’я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!

2. Слава Богу, Господу всього сущого.

3. Всемилостивому, Всемилосердному.

4. Володареві Судного дня.

5. Тобі поклоняємося і в Тебе благаємо допомоги.

6. Веди нас праведним шляхом.

7. Шляхом тих, кого Ти облагодіяв, а не тих, що прогнівили Тебе, і не тих, що заблукали.

СУРА ДЕВ’ЯНОСТО П’ЯТА – “СМОКВА”

Мекканська, і в ній 8 аятів

В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.

1. Клянуся смоквою та оливковим деревом!1

2. І горою Синай2!

3. І цим безпечним містом – Меккою!

1 На горі Смоковиць і Оливковім горі проповідував Icуc Христос.

2 Сипай – гора, на якііі Бог дав Мойсееві скрижалі з десятьма заповідями.

Покрова, що закриває вхід в Каабу. Золотом вишиті рядки з Корану

Сторінка Корану. Арабський орнамент XIІ ст.

4. Ми сотворили людей, дали їм зграбне тіло,

5. А потім знову перетворили їх на глину.

6. Крім тих, які ввірували та чинили добрі діла, а тому буде їм щедра винагорода.

7. То чому ж люди й досі вважають, що Божий суд – це Твоя вигадка?

8. А хіба Бог не є найсправедливішим із суддів?!

Літературне відлуння

Олександр Пушкін

НАСЛІДУВАННЯ КОРАНУ

З тобою, Боже, в давній днині

Могутній мірятись хотів,

Зухвалий у своїй гордині,

Але ти враз його смирив.

Ти рік: життя я посилаю

І смертю все земне караю,

Всім управляє длань моя.

Я також, рік він, силу маю

І смертю все живе караю,

З тобою рівний, Боже, я.

Та упокоривсь він до краю

Од гніву правого Твого:

Зі сходу сонце я здіймаю,

На заході здійми його!

1. Чи є зв’язок між Біблією і Кораном? 2. Як ви вважаєте, чому 95 сура названа “Смоква”? 3. Знайдіть спільні мотиви в І псалмі й 95 сурі. Про що це свідчить?

Відповідь аргументуйте. 4. У Корані багато притч. Одну з них у вірші “Наслідування Корану” переповів О. Пушкін.

Як ви думаєте, у чому полягає її алегоричне значення та повчальний зміст?

5. Чи можемо ми стверджувати, що Веди, Біблія та Коран не лише релігійні книги, а й мають мистецьку та художню цінність? Відповідь аргументуйте. 6. Чи можуть священні книги різних релігій бути культурним надбанням людей інших віросповідань і чому?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ІЗ БІБЛІЇ – ВЕДИ, БІБЛІЯ, КОРАН ЯК ПАМ’ЯТКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ
ІЗ БІБЛІЇ – ВЕДИ, БІБЛІЯ, КОРАН ЯК ПАМ’ЯТКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email