|  | 

Йдемо на урок. Технологія-фасилітована дискусія

Фасилітована дискусія як одна із форм педагогічного спілкування полягає в колективному обговоренні певної проблеми, що має на меті колегіально наблизитися до результату (знаходити рішення, відкривати нові ідеї, утворювати консенсус) за допомогою певних стратегій, спрямувальних запитань і спеціальних прийомів ведучого – фасилітатора(від лат. facilitate допомогати при пологах)-дійсно допомагає народжуватися думкам. Для цього він застосовує певну методику, яка складається із запитань та реакції на відповіді. Головна мета фасилітатора – створити атмосферу щирої зацікавленості мистецьким твором, невимушеності та креативності.

Фасилітатор не рекомендує візуальний образ. Тут групі однодумців-учасників дискусії – залишається повна свобода у висловленні думок, спостережень, вражень, асоціацій, кожна людина може розкрити у повній мірі свій потенціал. Єдине правило, яке є суттєвим, полягає у тому, що сприймається кожна думка, кожна людина з її світобаченням може вільно користуватися правом чути інших і бути почутою. Таким чином, взаємодія в групі будується на принципах відкритого суспільства, яких можна дотримуватись і в реальному житті.

Базові підходи до технології такого спрямованого колективного обговорення творів мистецтва на уроках у загальноосвітній школі розроблені американськими фахівцями А. Хаузен та Ф. Єнавайном для Міжнародної програми “Формування образного мислення”. Вона була адаптована до умов вітчизняної школи групою українських фахівців, пройшла широку експериментальну апробацію в багатьох регіонах нашої країни й рекомендована для впровадження в школи МОН України. Детально ця художньо-педагогічна технологія розкрита в методичних посібниках для початкової школи за програмою “Формування образного мислення”, яка в повному обсязі впроваджується шляхом проведення семінарів НМЦ “Інтелект”. До ключових елементів технології належать парафраз і пов’язування думок учнів.

Перефразування і пов’язування (лінкінг) відповідей-версій під час групової рефлексії забезпечують утримання дискусії на високому рівні активності й спрямовують її на кінцевий результат – розуміння змісту творів, які сприймаються та обговорюються. Парафраз дає змогу педагогу підкреслювати значення кожного висловлювання, кожного внеску в загальне обговорення. Перефразовування коментарів веде до того, що дитина починає цінувати свої власні думки, а це вже перший крок на шляху до вміння цінувати й поважати думки інших.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Йдемо на урок. Технологія-фасилітована дискусія
Йдемо на урок. Технологія-фасилітована дискусія
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email