|  | 

Календарне планування з креслення для 9 класу

П/п

Дата

Назва програм Но Го матер Іалу

К. ст

Год.

Прим.

1

Вступ

1

Креслення

9 – Клас

34

Тема: Перерізи та розрізи під час виконання креслень предметів

12

2

Поняття про переріз як різновид зображень креслення.

3

Утворення перерізу. Види перерізів: винесені та накладені.

4

Виконання й позначення перерізів. Умовності, прийняті при виконанні перерізів.

5

Графічне позначення матеріалів на перерізах.

6

Поняття про розріз як різновид зображень креслення.

7

Утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом.

8

Види розрізів: прості й складні, повні й місцеві.

9

Виконання й позначення розрізів.

10

Поєднання вигляду частиною розрізу

11

Особливі випадки розрізів.

12

Умовності та спрощення при виконанні розрізів.

13

Застосування розрізів в аксонометричних проекціях.

Тема: Умовності та спрощення під час виконання проекційних креслень

3

14

Узагальнення поняття про зображення на кресленні. Визначення необхідної та достатньої кількості зображень на кресленні.

15

Вибір головного зображення на кресленні. Застосування додаткових і місцевих виглядів піц час виконання креслень.

16

Умовності, що забезпечують раціональне скорочення кількості зображень на кресленні. Компонування зображень під час виконання креслень.

Тема: Складальні креслення

13

17

Призначення та зміст складальних креслень.

18

Узагальнення й систематизація знань про складальні креслення, що їх засвоїли учні в процесі трудового навчання.

19

Зображення з’єднань деталей – елементи складальних креслень.

20

Загальні поняття про з’єднання деталей.

21

Зображення рознімних з’єднань деталей:

Болтових, шпилькових, гвинтових, шпонкових і штифтових.

22

Різьбові з’єднання на складальних кресленнях.

23

Зображення та позначення різьби на кресленнях з’єднань.

24

Спрощене зображення різьбових з’єднань.

25

Умовні позначення кріпильних деталей різьбових з’єднань.

26

Зображення та позначення нероз’ємних з’єднань: зварних, паяних, клейових, заклепкових.

27

Особливості виконання складальних креслень: розрізи на складальних кресленнях, штрихування перерізів суміжних деталей, нанесеня розмірів, умовності та спрощення на складальних кресленнях.

28

Читання складальних креслень за планом.

29

Послідовність деталювання

Тема: Топографічні та будівельні креслення

4

30

Призначення топографічних креслень. Зображення на топографічних кресленнях. Масштаби топографічних креслень. Зображення рельєфу місцевості.

31

Умовні графічні позначення на топографічних кресленнях. Читання топографічних креслень.

32

Призначення будівельних креслень. Основні види будівельних креслень. Зміст будівельного креслення та особливості його оформлення, і Зображення на будівельних кресленнях.

33

Умовні позначення на будівельних кресленнях, і Розміри на будівельних кресленнях. Читання будівельних креслень.

Тема: Технічні схеми

2

34

Призначення і види технічних схем: кінематичні, гідравлічні, пневматичні, електро – й радіотехнічні.

35

Графічні зображення, що застосовуються при виконанні схем. Позиційні позначення на схемах.

Читання нескладних технічних схем.


Твір на тему: Календарне планування з креслення для 9 класу
Календарне планування з креслення для 9 класу
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email