|  | 

Киевская старина

“Киевская старина” – щомісячний історико-етнографічний літературно-художній часопис, виходив у Києві 1882-1906 (1907 – під назвою “Україна”), орган історичного товариства Нестора-літописця та “Старої громади”. Видавцями і редакторами в різні часи виступали Ф. Лебединцев, О. Лашкевич, К. Гамалей, Є. Кивлицький, В. Науменко. З 1890 видання здійснювалося під наглядом редакційного комітету (О. Лазаревский, П. Житецький, В. Антонович, Ор.

Левицький, а також М. Лисенко, І. Нечуй-Левицький, С. Трегубов, К. Ми-хальчук, М. Стороженко, В. Горленко та ін). Журнал друкував дослідження та матеріали (історичні документи, щоденники, мемуари, акти, записки, біографії, пам’ятки), що стосувалися історичного минулого України, народного побуту, творчості, світогляду. Виразна тенденція публікацій – прагнення “наблизити старовину до інтересів і розуміння сучасного читача і з’ясувати сучасне за допомогою історичного висвітлення минулого”.

Авторами були М. Драгоманов (під псевдонімами М. Толмачів, П. Кузьмичевський та ін.), М. Комаров, П. Єфименко, І. Манжура, Д. Багалій, Ф. Вовк, О. Веселовський, О. Потебня, М. Петров, М. Сумцов, Д. Яворницький, І. Лучицький, І. Каманін, О. Русов, Т. Рильський та ін. Значної уваги журнал надавав історії вітчизняної літератури, опублікувавши ряд досліджень (проілюстрованих оригінальними, здебільшого новознайденими творами), присвячених творчості Інокентія Гізеля, Іоаникія Галятовського, Івана Вишенського, Феофана Прокоповича, В. Каразіна, І. Котляревського, Є. Гребінки, М. Гоголя, М. Максимовича, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ’яненка, В. Забіли та ін. Особливе місце відводилося публікації літературної, мистецької, епістолярної спадщини Т. Шевченка та дослідженням його життя й творчості. Тут друкувалися твори тогочасної української літератури, зокрема повісті І. Нечуя-Левицького “Старосвітські батюшки і матушки”, оповідання Ю. Федьковича ” Довбушів клад”, І. Франка “Гава”, “Чума”, Панаса Мирного “Морозенко”, В. Винниченка “Краса і сила”, “Голота”, “Контрасти”, М. Коцюбинського “Дорогою ціною”, “Під мінаретами”, початок повісті “Fata Morgana”, твори Марка Вовчка, С. Ру-данського, Ганни Барвінок, М. Старицького, М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, Я. Щоголіва, Б. Грінченка, Лесі Українки, Дніпрової Чайки, Любові Яновської, Д. Марковича, Грицька Григоренка, Л. Пахаревського, М. Чернявського, М. Лескова, Г. Мачтета, І. Антонія (Й. Роле), Ю. Бручинського та ін.

З’являлися й літературно-критичні матеріали М. Комарова, М. Сумцова, І. Франка, Б. Грінченка, В. Доманецького, В. Горленка та ін., присвячені явищам поточного літературного процесу (зокрема рецензії на збірки “Хуторна поезія” П. Куліша, “Ворскла” Я. Щоголіва, повість “Захар Беркут” І. Франка, роман “Повія” Панаса Мирного та ін.). При журналі була власна книгарня.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Киевская старина
Киевская старина
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email