|  | 

Класна година:” Цінність і неповторність людського життя”

Тема класної години :ЦІННІСТЬ І НЕПОВТОРНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Мета: формувати у дітей поняття про життя як найвищу цінність і неповторність; усвідомити вплив здорового способу життя на розвиток людини і її досягнень; виховувати вміння поважати людей і бережно ставитись до власного життя.

Обладнання: Здоров’я – мудрих гонорар.(П’єр Жан Беранже)

Хід уроку

І. Вступне слово вчителя

Серед Життєвих цінностей сучасної людини перше місце посідає цінність життя і здоров’я.

Останніми десятиліттями світова наука зараховує проблему здоров’я, в широкому розумінні цього поняття, до кола глобальних Проблем, розв’язання яких зумовлює характеристики майбутнього розвитку людства.

Здоров’я є елементом індивідуальної культури життєдіяльності людини.

Ця культура Визначається рівнем розвитку Вмінь і навичок, що сприяють збереженню, зміцненню і відновленню здоров’я людини, реалізації внутрішніх резервів її організму.

Культура здоров’я відбивається у специфічних формах і способах життєдіяльності особистості, які виробляються, починаючи з раннього дитинства, і реалізуються протягом усього життя.

Низький рівень здоров’я молоді має низку конкретних причин. Серед усіх чинників, які так чи інакше впливають на стан і фізичного, і психічного здоров’я населення, й зокрема, молоді, Найважливішою є поведінка.

Цей показник перевершує вплив спадковості, навколишнього середовища та якості медичної допомоги.

Найважчі хвороби в сучасних розвинутих країнах пов’язані з індивідуальними звичками, особливо постійними, які в сукупності часто називають способом життя.

Поведінка людини дуже важлива для здоров’я, Впливає На нього Безпосередньо, через спосіб життя, або опосередковано – через економічні чи соціально-економічні умови, і є основною детермінантою здоров’я. Щоб вплинути на поведінку людини, необхідні зусилля як її самої, так і сім’ї і суспільства.

Важливе значення для вирішення означеної проблеми є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, формування через освіту здорового способу життя.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є проведення Першого уроку у 2012/2013 н. р. з проблеми формування навичок здорового способу життя. Цьогоріч Перший урок в навчальних закладах відбудеться в рамках Оголошеного в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя, метою якого є орієнтація учнів на пріоритетність загальнолюдських цінностей життя і здоров’я, утвердження здорового способу життя як необхідної умови саморозвитку та самовдосконалення особистості.

Здоров’я дітей – головна мета суспільства, бо саме вони визначають майбутнє благополуччя країни, подальший економічний і духовний розвиток, рівень життя, культури, науки.

ІІ. Бесіда ( мозковий штурм) Простає запитання: що таке здоров’я?

У психолого-педагогічній літературі зустрічаються різні тлумачення сутності поняття “здоров’я”, які радимо опрацювати у ході підготовки до Першого уроку. Пропонуємо декілька означень:

Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад (ВООЗ);

Здоров’я – нормальний психологічний стан і здатність людини оптимально задовольняти систему матеріальних і духовних потреб (В. П. Петленко);

Здоров’я – це перша і найважливіша потреба людини, що визначає його здатність до праці, гармонійний розвиток особи (М. С. Бєдний);

Здоров’я – це достатня функціональна активність системи організму, що забезпечують його оптимальну життєдіяльність у конкретних умовах оточуючого середовища ;

Здоров’я – це нормальний розвиток тіла, інтелекту, психіки індивідуума, що проявляється в адекватній емоціональній і моральній поведінці (Ю. Г. Антомонов);

Здоров’я – це сума резервних потужностей основних функціональних систем організму (М. Амосов);

Здоров’я – це результат взаємодії соціально-економічних, медико-біологічних і демографічних чинників (М. С. Бєдний);

Здоров’я – це взаємовідношення людини з оточуючим середовищем (Р. Дюбо);

Здоров’я означає свободу діяльності людини. Хвороба – обмеження свободи (О. М. Ізуткін);

Як видно з наведених прикладів, здоров’я оцінюють за найрізноманітнішими ознаками. З позицій викладеного розуміння феномена здоров’я людини походить визначення поняття “здорового способу життя”: це все в людській діяльності, що стосується збереження, зміцнення здоров’я та оздоровлення умов життя. Складові здорового способу життя містять різноманітні елементи, що стосуються всіх сфер здоров’я – фізичної, психічної, соціальної і духовної.

Тест “Вплив звичок на здоров”я”

Обери свій варіант відповіді

1. Як часто ти миєш руки?

Близько 20 разів на день – 0 балів.

Тільки перед їдою й після прибирання – І бал.

Завжди, якщо вони брудні – 4 бали.

2. Скільки разів на день ти чистиш зуби?

Двічі (уранці й перед сном) – 0.

Один раз – 1.

Узагалі не чищу – 3.

3. Як часто ти робиш зарядку?

Щоранку – 0.

Ніколи – 5.

Коли змусять батьки – 3.

4. Як часто ти миєш ноги?

Щовечора – 0.

Тільки тоді, коли купаюся – 4

Коли змушує матуся – 2.

5. Як часто ти хворієш?

Раз на рік або ще рідше – 0.

Кілька разів на рік – 3.

Один-два рази на рік – 1

6. Як часто ти їси солодощі?

На свята та у вихідні – 0.

Коли захочу й скільки захочу –

Майже щодня – 4.

7. Як часто ти плачеш?

Забув, коли це було востаннє – 0.

Один-два рази на тиждень –

3. Майже щодня – 5.

8. Чому ти плачеш?

Через біль – 0.

Через образу – 2.

Від злості – 4.

9. Скільки часу ти витрачаєш на прогулянку?

Щодня від півтори до двох годин – 0.

Щодня менше за годину – 2.

Іноді у вихідні – 4.

10. О котрій годині ти лягаєш спати?

Між дев’ятою та о пів на десяту вечора – 0.

Після десятої години вечора – 2.

Після одинадцятої години вечора – 4.

Опівночі – 7.

11. Як співвідносяться маса та зріст твого тіла?

Маса тіла трохи менша за зріст – 0.

Маса тіла трохи більша за зріст – 2.

Маса тіла набагато більша за зріст – 6.

12. Скільки часу на день ти дивишся телевізор?

Близько тридцяти хвилин – О,

Півтори години, але з перервами – 1.

Більше ніж три години – 2.

Дивлюся, доки не набридне – 6.

13. Скільки часу з день ти витрачаєш на виконання домашньої завдання?

Близько півтори години – 0.

Майже дві години – 3.

Більше ніж три години – 6.

14. Ти можеш швидко й легко піднятися на п’ятий поверх?

Авжеж – 0.

Наприкінці можу втомитися – 3.

Дуже втомлююся – 5.

Не можу – 7.

15. Ти відвідуєш яку-небудь спортивну секцію?

Так -0. Ні – 3.

16. Які в тебе є звички?

Люблю смоктати пальці й тягти все до рота – 2.

Під час ходьби човгаю ногами – 3.

Горблюся – 4.

Слухаю голосну музику – 6.

Палю – 13.

Іноді п’ю пиво, вино й інші алкогольні напої – 15.

Люблю вдихати запахи бензину, ацетону, фарби тощо – 16

– Склади набрані бали й оціни результат

Усього я набрав балів.

– Оцінка отриманого результату

Якщо тобою набрано Від 0 до 5 балів, то в тебе Чудове здоров’я! Нехай так буде й надалі!

Якщо твоя кількість балів Від 6 до 20 , то в тебе Гарне здоров’я. Працюй над собою, щоб воно стало ще кращим.

Якщо ти набрав Від 21 до 33 балів, то в тебе Середній рівень здоров’я. Тобі слід багато працювати, щоб поліпшити його стан. Ще раз уважно прочитай запитання тесту й негайно ж почни вп-правляти становище.

Якщо набраних балів Більше ніж 34 , То ти стоїш на порозі катастрофи. Так жити не можна! Негайно зміни свій спосіб життя! Якщо тобі важко зробити це самому, звернися по допомогу до батьків або вчителів.

Ще раз переглянь запитання тесту й постав перед собою мету ліквідувати явні недоліки свого способу життя. Спробуй скласти план свого морального й фізичного самовдосконалення. Займися самовихованням.

Виправляй недоліки. Твоє здоров’я вимагає цього.

Хто і як турбується про здоров’я дитини?

Із встановленням незалежності в Україні проблема формування здорового способу життя школярів активно обговорюється на державному рівні. Підтвердженням цього є національні програми

Освіта. (Україна XXI століття)” (1993 р.),

“Здоров’я через освіту” (1995 р.),

“Діти України” (1996 р.), що містять завдання, спрямовані на всебічний розвиток людини і становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я. На вирішення проблем формування здорового способу життя спрямовані Окремі положення закону України “Про загальну середню Освіту” (1999 р.), які вимагають забезпечити не лише збереження І зміцнення здоров’я дітей шкільного віку та підлітків у навчальному середовищі, а й його формування.

Починаючи З 1994 року, в школах України почалось викладання Валеології,

А в 1995 р. Україна взяла участь у міжнародному проекті “Європейська Мережа шкіл сприяння здоров’ю”. З’явилося багато наукових робіт оздоровчо-виховного напрямку, які досліджують організацію освітнього процесу та готовність до навчання в школі, гігієну навчання і виховання школярів, фактори ризику для здоров’я дітей та підлітків під час навчання в школі, шкільну валеологічну роботу (Л. Ващенко, Т. Бойчеко, О. Савченко, Р. Валецька та ін.)

У сучасних умовах поширюється інтегративний підхід до розв’язання проблеми формування здоровою способу життя школярів, який передбачає єдність фізичною, духовного та соціального аспектів здоров’я. На думку сучасних вчених (О. Савченко, Н. Бібік, Т. Бойченко, Н. Коваль та ін.) проблема формування у дітей здорового способу життя є багатоаспектною. Вона охоплює впровадження нового змісту забезпечення умов для позитивного впливу на всі складові здоров’я і поширення інноваційних технологій збереження і зміцнення здоров’я.

З цією метою з 2001/2002 Навчального року в початковій школі було введено окремий обов’язковий предмет “Основи здоров’я”, Який включає в себе знання про здоровий спосіб життя та основи безпеки життєдіяльності.

Сьогодні в школі виникла необхідність інтегрування і втілення в практику принципово нових педагогічних ідей, концепцій, технологій, у центрі яких особистість дитини з її потребами й інтересами, життєвими цінностями. Але найголовнішою цінністю, яку має плекати сучасна школа, є здоров’я дитини, його формування й підтримка на різних етапах навчання дитини в школі.

Отже, короткий аналіз історичного розвитку проблеми формування здорового способу життя дає підстави зробити певні висновки.

Розробка теоретичних і практичних аспектів проблеми формування здорового способу життя розпочалася в 20-30 рр. XX ст.

У другій половині XX століття почалося обговорення досліджуваної проблеми на державному рівні, відображення її в державних документах. Джерельна база дослідження поповнилася низкою робіт учених-медиків, педагогів, психологів фізіологів з питань організації оздоровчо-виховної роботи у початковій школі, налагоджувалась просвітницька робота батьків з питань гігієнічного виховання молодших школярів, а саме: режим дня, гігієна сну, умови перебування вдома та школі, домашня робота, особиста гігієна, харчування.

До найбільш актуальних і пріоритетних напрямів вирішення проблеми формування здорового способу життя слід віднести інтегративний, системний підхід до розв’язання досліджуваної проблеми, підтримку авторських програм, спрямованих на збереження, зміцнення та формування здоров’я школярів, поширення та вдосконалення державних інформаційно-освітніх програм з формування здорового способу життя, повноцінне розроблення фундаментальної наукової бази, навчальних посібників, дослідження й популяризація нагромадженого досвіду минулих років в нинішніх освітніх умовах.

Проведемо “Мозковий штурм”, під час якого З’ясуємо від чого залежить здоров’я людини?

Можливі відповіді: від спадковості, стану навколишнього середовища, способу життя людини, медичного обслуговування, правильного повноцінного харчування.

Стежина здоров’я ( на слідах діти пишуть, що треба робити щоб бути здоровим)

. Вправа “Позитивне мислення”. Робота в групах.

Інструкція: Тобі під силу розірвати ланцюг самопідтримки стресу, зменшивши негативні думки на позитивні. Позитивне (оптимістичне) мислення послаблює емоційне напруження, допомагає знайти ефективне рішення і діяти відповідно до обставин.

Вам потрібно змінити негативні думки на позитивні.

Негативні думки, які поглиблюють стрес:

Позитивні думки, які допомагають зберегти самоконтроль:

“У мене нічого не вийде”;“Я зроблю все, що в моїх силах, а коли не вийде, я це переживу”;
“Усе пропало”;“Це не кінець світу”;
“Я дурень”;“Я помилився”, “Я – успішна людина!”;
“Мені обов’язково треба мати це”;“Мені б хотілося мати це, але я не обов’язково матиму те, що хочу”;
“Я повинен бути першим”;“Мені б хотілося стати першим”;
“Вони мають це зробити”;“Сподіваюся, вони це зроблять”;
“Це безнадійно”;“Ще не все втрачено”;
“Не варто й починати”;“Треба хоч спробувати”;
“Я не зможу”;“Я ніколи не переймаюся через дрібниці”;
“Я безнадійна людина”;“Я дивлюся на світ з оптимізмом”;
“Усе втрачено”.“Варто спробувати ще раз”.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА “МОЛОДЬ ОБИРАЄ ЗДОРОВ’Я”

()

Принципом гри “Що? Де? Коли?” є пошук командою гравців правильної відповіді на задане їм питання за допомогою мозкового штурму впродовж однієї хвилини.

Правила гри “Що? Де? Коли?”

1. Всі команди грають одночасно і в одному приміщенні.

2. Завдання команд – своєчасно дати правильну відповідь на запитання, яке поставив ведучий. За кожну правильну відповідь команда отримує одне ігрове очко.

3. Команди відповідають у письмовій формі.

4. Ведучий оголошує номер запитання, задає запитання і каже слово: “Час”, після чого починається відлік часу в 60 секунд. За 10 секунд до закінчення хвилини обговорення подається сигнал. По закінченні хвилини обговорення подається сигнал, після якого починається відлік додаткових 10 секунд, до закінчення яких команда зобов’язана здати карточку з відповіддю.

5. Команда здала відповідь вчасно, якщо один з гравців підняв руку вгору, тримаючи в ній картку з відповіддю, до закінчення додаткових 10 секунд.

6. Відповіді, що здані із запізненням, не розглядаються.

7. Відповідь вважається неправильною, якщо:

– не розкриває суть запитання з достатньою конкретизацією (ступінь конкретизації визначається ведучим);

– форма відповіді не співпадає з формою запитання;

– команда дала більше одного варіанту відповіді, при цьому бодай один з них невірний;

– у відповіді допущені помилки, які перекручують або змінюють суть відповіді (неправильно названі імена, дати, спосіб дії і т. п.).

8. Правильна відповідь на питання приносить команді 1 бал, неправильна – 0 балів. Питання, які журі визнає некоректними, в залік не включаються і нікому балів не приносять.

9. При підведенні підсумків етапу чемпіонату для кожної команди підсумовуються її ігрові очки. Порядок місць визначається відповідно до кількості набраних ігрових балів.

Банк запитань для проведення тематичної гри “Що? Де? Коли?”

Питання 1. В Англії недавно з’явився новий вид спорту – боротьба пальцями ніг. Учасники не допускаються до змагань у двох випадках. Перша причина – наявність грибкових захворювань ступні або пальців.

Яка друга причина?

Відповідь. Занадто довгі нігті.

Питання 2. У газеті “Харківський кур’єр” було опубліковано жартівне рекламне оголошення: “Новий “Педігріпал” з (пропущене слово) – ваш собака буквально світиться здоров’ям!” Яке слово пропущене?

Відповідь. “… фосфором…”.

Питання 3. Після аварії на Чорнобильській АЕС у Гомельській області істотно скоротилося число гострих шлунково-кишкових захворювань. З якої причини?

Відповідь. Люди стали частіше мити руки, овочі й фрукти перед їжею.

Питання 4. По А. Швейцеру це гарне здоров’я й погана пам’ять. По Л. Толстому це задоволення без каяття. А на думку Єжи Леца, деяким для щастя бракує саме цього.

Назвіть це.

Відповідь. Щастя.

Питання 5. В Італії над ним був учинений суд. Щоправда, виправдав його. Обвинувачення полягало в тому, що він погано впливає на здоров’я й заважає роботі.

Якщо ви зрозуміли, про що йде мова, назвіть фірму, засновану в 1866 році, що контролює 45% світового виробництва “злочинного” продукту.

Відповідь. “Nestle”.

Питання 6. Хірурги стародавності мали великий досвід лікування травм. На Русі пацієнтів завжди було чимало, були й свої особливості. Наприклад, серед простолюдинів північних князівств часто були випадки падіння людини з дерева. Це була, свого роду, “професійна травма”.

Назвіть одним словом рід діяльності потерпілих.

Відповідь. Бортництво (зараховувати відповідь “збирання меду”). Відповідь “бджільництво” не зараховується, оскільки для заняття бджільництвом зовсім не обов’язково вилазити на дерево, а бортництво саме в тому і полягало.

Питання 7. П’єр Лярус говорив: “Є тільки одне місце, де можна зустріти разом: любов, щастя, вірність, багатство й здоров’я”. Назвіть це місце.

Відповідь. Словник.

Питання 8. Петро Якович Чаадаєв зрівняв оману й істину ще із двома також зв’язаними поняттями. Своє порівняння він уклав так: “От чому омани поширюються швидко, а істина так повільно”. Назвіть ці інші два поняття.

Відповідь. Хвороба й здоров’я.

Питання 9. Чотирикутник позначає сварки, великий квадрат – спадщина, коло – грошовий виграш, хрест – довге життя й легку смерть, перехрещені лінії – успіх і гарне здоров’я, жіноча голова – несподіванка, а голова собаки – зраду й розчарування. Скажіть, де можна побачити ці символи?

Відповідь. На дні кавового блюдця.

Питання 10. На думку гумористів, ніщо так не гальмує розвиток медицини, як… Що?

Відповідь. Здоров’я людей.

Питання 11. Спортсменів, які займаються різними метаннями й штовханнями, тенісом, фехтуванням, стріляниною, підстерігає досить екзотична небезпека, що позначається на їхньому здоров’ї й вигляді. Для її запобігання доводиться займатися спеціальними фізичними вправами. Із чим вона зв’язана?

Відповідь. Асиметричний розвиток сторін тіла, що пов’язаний з асиметричністю цих видів спорту.

Питання 12. Раніше на бенкетах часто спалахували сварки, що нерідко кінчалися кровопролиттям. Наполеону Бонапарту приписують винахід столового приладу, що різко знизив подібного роду травматизм за обідом.

Що ж це?

Відповідь. Столовий ніж із закругленим кінцем.

Питання 13. Ця система гармонічного розвитку тіла й духу була однією з найпоширеніших у світі. Девізи її головних щаблів: “Сила й мужність”, “Фізична досконалість”, “Бадьорість і здоров’я”.

Назвіть цю чудову систему.

Відповідь. ГТО.

Питання 14. Медики називають його м’язовим органом кровеносної системи, що розташований у передньому середостінні. А куди, відповідно до народної мудрості, цей орган йде від переляку?

Відповідь. У п’яти.

Питання 15. Під час правління англійської королеви Єлизавети I було заборонено використовувати його в Парламенті, щоб не зашкодити здоров’ю депутатів. Про що йде мова?

Відповідь. Про кам’яне вугілля.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Класна година:” Цінність і неповторність людського життя”
Класна година:” Цінність і неповторність людського життя”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email