|  | 

КОЛИ ТИ МУЖ, – БУДЬ МУЖНІМ – Шандор Петефі (1823-1849). “Коли ти муж, – будь мужнім…” Уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у поезіях Шандора Петефі

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Урок 50

КОЛИ ТИ МУЖ, – БУДЬ МУЖНІМ

Тема: Шандор Петефі (1823-1849). “Коли ти муж, – будь мужнім…” Уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у поезіях Шандора Петефі.

Мета: розкрити уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у віршах Ш. Петефі на прикладі вивчення поезії “Коли ти муж, – будь мужнім”; розкрити взаємозв’язок мотивів лірики і почуттів автора, розвивати елементи аналізу поетичного твору, підготувати учнів до виразного читання напам’ять; вчити проникненню у суть творчого процесу, усвідомленню природи художньої творчості, здійснити спроби моделювання елементів художнього стилю поета; створити ситуацію співавторства на уроці, здійснити перші спроби інтерпретації художнього ліричного тексту.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

1. Художнє читання вчителем вірша Шандора Петефі “Коли ти муле, – будь мужнім”.

2. Аналіз поетичного твору.

Методичний коментар. Через систему запитань і практичних вправ з перетворенням і аналізом елементів ліричного тексту розкриваємо ідейно-тематичний зміст вірша з наступним порівнянням з деталями біографії письменника.

2.1. Бесіда на усвідомлення.

– Як ви розумієте назву вірша?

Словникова робота. З’ясування значення слова “муж”.

Муж – доберемо синоніми – чоловік, мужчина. Доберіть одно – кореневі слова до слова “муж” – мужній, мужність, мужніти.

– Які риси вдачі передаються за допомогою цих слів?

– Перечитайте вірш і дайте відповідь на запитання, використовуючи цитати з поезії: “Що повинен робити (або не робити) муж, щоб бути мужнім?”

Після обговорення учні виписують словосполучення: “Будь мужнім” – “Знайди життєву путь” – “Лялькою на шворках… не будь” –

Словникова робота. З’ясування значення фразеологізму “лялька на шворках” – маріонетка, лялька, яку примушують рухатись, смикаючи за ниточки, які прикріплені до всіх її частин. Без ляльковода ця лялька не має ніякого вигляду, це ніби окремі шматки ляльки.

У переносному значенні так говорять про людину, яка діє з волі іншої, не маючи власної думки, власних переконань.

“Твори у вирі битви” –

“Довершивши твір, замовкни” –

“Вмій правду боронить” –

“Зумій заради правди зламать життя своє” –

“Борися і страждай” –

“Волі нікому не віддай” –

“Голодний, але вільний! – впиши в девіз” –

“Будь дубом” –

– Ви помітили, що у виписаних нами словосполученнях багато слів, які передають дію. Підкресліть їх. (Будь, знайди, не будь, твори, замовкни, вмій, зумій, борися, страждай, не віддай, впиши).

– Яка частина мови висловлює дію? Яке значення цих слів. (Дієслова наказового способу висловлюють заклик, спонукають до дії).

2.2. Визначення позиції ліричного героя.

– Хто розповідає нам вірш? (Заслуховування варіантів відповідей).

– Для відповіді на це запитання нам потрібно з’ясувати від якої особи ведеться оповідь у вірші? Як це визначити і для чого?

2.3. Уведення поняття “Ліричний герой”.

Ліричний герой – це образ того героя у ліричному творі, почуття, думки, переживання якого відображено у творі. Він не завжди тотожний образу автора, хоча відображає його особисті переживання, пов’язані з тими чи іншими подіями його життя; ставлення до природи, суспільного життя, людей; своєрідність світовідчуття, світосприйняття поета, його інтереси. Особливості характеру знаходять відповідне вираження у формі, стилі його творів.

Тобто зміст і форма ліричного твору – це завжди свідчення світобачення автора.

У вірші Шандора Петефі ми чуємо постійний заклик. Реалізується така форма слова через дієслово наказового способу.

Методичний коментар. Наказовий спосіб дієслів має на увазі наявність двох осіб: кому наказують і хто наказує. Всі ці дієслова стоять у формі другої особи однини – “ТИ”. Опозицією такій формі є (тобто, той, хто наказує) “Я”.

Оповідач закликає від власного імені читача.

Висновок: ліричний герой і автор – оповідач збігаються.

– Отже, до чого закликає Шандор Петефі читача?

2.4. Мотивація обрання ліричного жанру.

– Чому автор звертається до поетичного жанру?

За своєю природою лірика – рід літератури, що розкриває емоційний світ людини. Це особливий спосіб художнього мислення і усвідомлення життя. При створенні віршів або при читанні їх людиною володіє ліричне почуття, особисте, притаманне тільки цій людині переживання.

Поетичне слово народилося з ритмів людського серця, що шукали матеріального виявлення, втілення у відчутну форму ще на зорі людської цивілізації. Людина у схвильованому стані відчула, як б’ється її серце від почуттів, що його переповняють і, намагаючись полегшити свій стан, висловила їх у мелодії першого вірша. Ритм – основа лірики, “мелодія серця”, “почуття”.

Але, звичайно, не кожне слово поета про його почуття – вже лірика. Відтворення всього, що відчув і усвідомив, повинно бути художньо оформлене, повинно отримати естетичне вираження у ритмі, лексиці, віршовому розмірі, змістових повторах; паузах, будові речень (синтаксисі).

Висновок: Шандор Петефі, як будь-який поет, розкриває через поетичні рядки те, що найбільше хвилює його. Отже, поет закликає читача до того, за що сам бореться, до чого дотичне життя, що його хвилює.

2.5. Що ж хвилює поета?

Зрозуміти це нам допоможуть оті дієслова, які і виявили нам позицію оповідача, але вже у складі словосполучень.

– Що означають слова: “Коли ти муж”? Тобто, відповідь на яке запитання читач знайде у вірші?

– Які якості притаманні тому, хто справжній чоловік?

Повернемося до попереднього етапу (п. 2.1) і знайдемо пояснення закликам автора. Учні вписують напроти кожної цитати з закликом власне тлумачення. Пізніше бажаючі зачитують свої варіанти.

Учитель пропонує декільком учням прочитати домашнє завдання (придумати власне закінчення до оповідання). Вчитель узагальнює і проводить паралель з “кодексом життя” Джека Лондона, що його випрацювали у класі на попередніх уроках з творчості Д. Лондона.

3. Підбиття підсумків.

– Що спільного у світоглядах Шандора Петефі і Джека Лондона?

4. Домашнє завдання.

1. Скласти декілька словосполучень з дієсловами наказового способу, що виражають погляди учня на головні життєві питання: чесність, працьовитість, щирість, доброта, наполегливість…

2. Прочитати матеріали підручника про письменника.

3. Спробувати з’ясувати, які риси вдачі Шандора Петефі та факти біографії відбилися у віршованих рядках поезії “Коли ти муж, – будь мужнім…”.

4. Вивчити 2 стовпчики вірша Шандора Петефі напам’ять.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: КОЛИ ТИ МУЖ, – БУДЬ МУЖНІМ – Шандор Петефі (1823-1849). “Коли ти муж, – будь мужнім…” Уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у поезіях Шандора Петефі
КОЛИ ТИ МУЖ, – БУДЬ МУЖНІМ – Шандор Петефі (1823-1849). “Коли ти муж, – будь мужнім…” Уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у поезіях Шандора Петефі
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email