|  | 

Компаративістика

Компаративістика (лат. соmраго – порівнюю, фр. la litterature соmраreе – літературна компаративістика, порівняння) – порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу). К. у фольклористиці, літературознавстві і взагалі у філології складалася впродовж XIX ст. під впливом філософії позитивізму. Велике значення для її виникнення і розвитку мали праці німецького філолога Т. Бенфея (1809-81), зокрема його передмова і коментарі до “Панчатантри” (1859); російського літературознавця О. Веселовського (1838-1906).

В Україні засади порівняльного вивчення літератури застосовували М. Драгоманов (1841-95), М. Дашкевич (1852-1908), І. Франко (1856-1916). Протягом XX ст. літературознавча К. активно розроблялася у Франції, Німеччині, Чехо-Словаччині, США, де видавався ряд спеціальних журналів і збірників, присвячених К. З 1955 існує Міжнародна асоціація літературної К. з центром у Парижі. У колишньому СРСР К. критикувалася як “буржуазна наука” за начебто цілковите нехтування соціальними та ідейними факторами літературної взаємодії.

Натомість розроблялася теорія “взаємозв’язків і взаємодії літератур”, порівняльно-типологічного вивчення історико-літературного процесу (М. Конрад, В. Жирмунський, М. Алексєєв, І. Неупокоєва, Г. Вервес, Д. Наливайко та ін.), тому навіть термін К – не вживався, і праця словацького вченого Д. Дюришина “Теорія літературної компаративістики” (1975) вийшла в російському перекладі під назвою “Теория сравнительного изучения литературы” (1979), Незважаючи на це, порівняльно-історичні та типологічні студії здійснювалися: показовим є п’ятитомне видання “Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті” (1987-90), що вийшло за редакцією Г. Вервеса. Нині в Україні К. поновлена в правах: створено відділи світової літератури і компаративістики в Інституті літератури ім. Т. Шевченка НАН України, кафедру теорії літератури і компаративістики в Київському національному університеті ім.

Т. Шевченка, відкрито спеціалізовані ради по захисту дисертацій з даної науки. Предметом К. е генетичні, генетично-контактні зв’язки і типологічні збіги (аналогії) в національних, регіональних і світових літературах. Вивчаються форми зовнішніх і внутрішніх контактів, впливів, міжлітературної рецепції, посередницькі функції художніх перекладів. Більшість учених поділяє думку, що К. є аспектом літературознавчих студій, а порівняльно-історичне вивчення літературних явищ повинно лежати в основі різноманітних жанрів історико-літературних і літературно-критичних праць.

К. має свою специфіку і методику, видозмінюється залежно від естетичної концепції вченого.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: Компаративістика
Компаративістика
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email