|  | 

“Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі – ключ до успіху вчителів та учнів”

Міцний педагогічний ресурс школи дає можливість виховати людину ініціативну, яка здатна брати на себе відповідальність, працювати в групі на спільний результат. Це можливо лише в інноваційній школі, тому, вважаючи, що школа – це міцна відправна крапка у майбутнє, ми втілюємо в життя педагогічне кредо “Дух традицій та креатив новацій”, формуючи єдиний інформаційно-змістовний простір як адміністрації та педагогів школи, так і всіх соціальних партнерів.

Головним завданням сучасної системи освіти є створення та забезпечення умов якісного навчання. Втілення компетентнісного підходу – це найважливіша умова підвищення якості освіти. Компетентнісний підхід у навчанні пов’язаний з особистісно зорієнтованим і діючим підходом до освіти, оскільки торкається особистості учня та може бути реалізований і перевірений лише в процесі виконання конкретним учнем визначеного комплексу дій.

Набуття учнями компетенцій у процесі навчання – це завдана вимога, норма освітньої підготовки учнів не лише у нашій школі. Ми почали над цим працювати ще до того часу, коли з’явилися поняття “інноваційна особистість”, “сталий розвиток”, “випереджаюча освіта”, “психолого-педагогічний супровід”, тощо. Ми створили модель випускника спеціалізованої школи, визначили стратегічні завдання освіти наших учнів як сумісну діяльність, співпрацю педагогів та дітей (схема).

Все починається з мотивації. Якщо вона є будь до чого навчати або навчатися, тоді в процесі діяльності, яка забезпечує умови для самовизнання та самореалізації, реально формуються особистісні риси, набувається досвід і з’являється компетентний спеціаліст.

Компетентний спеціаліст – це дуже вигідна перспектива. Її складові:

по-перше, знання, але не просто інформація, а та, що швидко змінюється, динамічна, різноманітна, яку треба знайти, відсіяти від непотрібної, перевести в досвід власної діяльності; по-друге, уміння використовувати ці знання в конкретній ситуації, розуміння, в який спосіб можна здобути ці знання; по-третє, адекватна оцінка себе, світу, свого місця в світі, конкурентних знань необхідності або непотрібності їх для своєї діяльності, а також методів їх здобуття та застосування.

Формула логічно виглядає так:

Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу

+ критичність мислення.

Як висновок, компетентність – це складне навчання, інтегрований результат освіти.

Групи компетентності:

1. соціальні (соціальна діяльність особистості) – здатність співпрацювати, вирішувати проблеми, взаєморозуміння, комунікативні навички, мобільність у різних соціальних умовах;

2. мотиваційні (внутрішня мотивація, інтереси – здатність до навчання, винахідництво, практичні здібності, вміння робити власний вибір)

3. функціональні компетентності (вміння оперувати науковими знаннями, фактичним матеріалом);

Звідси діалектика розвитку: мотивація → функціональні вміння →

Соціалізація → мотивація.

Це шлях від мотивів через придбання необхідного функціонального багажу до соціалізації, в процесі соціалізації формуються нові мотиви, ланцюг перетворень відбувається на більш високому рівні.

Механізм психолого-педагогічного супроводу учнів принципово змінюється у сучасній школі. Найголовнішою компетентністю стає продуктивна творча діяльність. Тому педагогічним кредо в нашій школі є вислів “Дух традицій та креатив новацій”, а девізом: “Творчість думки – творчість душі”, який ми втілюємо щоденно у навчальній діяльності та послідовну спадкоємність у позакласній та виховній роботі.

Наша школа – дім на 1000 дітей. Цей дім теплий, надійний, у ньому є свята та буденність, робота та відпочинок, а головне – добрі традиції.

З року в рік в нашій школі багато чого змінюється, але одне залишається незмінним – школа існує заради дітей та дає їм простір благополуччя, безпеки, успіху. Своїм кредо вважаю вислів Г. Форда “Зібратися разом – це початок, працювати разом – це прогрес, а залишитися разом – це успіх”. І вже не один десяток років це є успіхом командної роботи педагогічного колективу школи, який намагається працювати так, щоб школа стала міцною відправною крапкою у майбутнє.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)


Твір на тему: “Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі – ключ до успіху вчителів та учнів”
“Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі – ключ до успіху вчителів та учнів”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email