|  | 

Компіляції літописні козацької тематики XVII-XVIII ст

Компіляції літописні козацької тематики XVII-XVIII ст. – група літописів, укладених упродовж XVII-XVIII ст., в яких значну увагу звернуто на описи історії козацтва в Україні. Вони складають потужне літературне тло козацьких літописів Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка, “Історії русів”, розвиваючи героїко-патріотичну тематику, ідею розбудови та збереження державності в Україні. Основні мотиви К. л. – боротьба козацтва із зовнішніми ворогами України, внутрішній розбрат, політичні взаємини із сусідніми державами.

Автори – переважно різнорангові військові канцеляристи, носії державницької ідеології. Політичний пафос, героїко-патріотичне спрямування творів цих літописів поєднувалися із просвітницькою публіцистичністю, спрямованою підкреслювати особливу роль провідної сили нації – козацтва. У К. л. відтворено змагання державників-патріотів з прихильниками протекторату.

Хоча ці твори мають в історичному аспекті певні неточності, в літературному – вони є важливими пам’ятками, що відбивають шляхи й процес формування національної історичної белетристики перед остаточним оформленням її в жанри історичного роману, повісті, оповідання. Використання невдалого терміну “компіляції” спричинене традицією літописання, що полягала у використанні кожним автором матеріалів попередніх пам’яток, але у власних редакціях, надаючи їм спрямування відповідно до часу, стану, задуму. Далі кожен автор доповнював цей матеріал власними описами, розповідями про сучасні йому історичні події. Оскільки в XVI-XVIII ст. літописна література поширювалася в рукописних списках, вона часто ставала джерелом для інших авторів.

Ці реалії зумовили значну подібність (або й тотожність) К. л. у викладі матеріалу з XVI-XVIII ст. Через відсутність або втрату архівів, у яких відбита історія початків формування козацтва, літописці змушені були звертатися до різних польських і німецьких хронік, аби реставрувати власну початкову історію. Центральне місце відводилося найважливішим ідеологічним та художнім традиціям нації.

К. л. одночасно виконували і політичну і естетичну функцію в суспільному житті України. Серед літописів, які мають значну історико-літературну вартість, – “Короткий опис Малоросії”, літописи П. Симонозського, С. Лукомського, В. Рубана, щоденники генеральної канцелярії, літописи, що дотикаються межі локально-крайових і загальноукраїнських: Львівський, Чернігівський, Ніжинський, Дворецький, Лизогубівський.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Компіляції літописні козацької тематики XVII-XVIII ст
Компіляції літописні козацької тематики XVII-XVIII ст
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email