|  | 

Комунікація в мистецтві

Комунікація в мистецтві (лат. соmmunісо – спілкуюсь, поєднуюсь) – своєрідний вияв суспільної природи мистецтва, твори якого виникають як результат співтворчості автора та реципієнта і виявляють свою естетичну вартість тільки в актах естетичного сприймання. У цьому сенсі письменник як автор твору спілкується з читачами – своїми сучасниками і нащадками, які, сприймаючи, інтерпретуючи по-своєму його твори, переосмислюють їх, але певною мірою засвоюють естетичний досвід письменника. Виходячи з цього, серед. багатьох функцій літератури як мистецтва слова виділяють і комунікативну.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Комунікація в мистецтві
Комунікація в мистецтві
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email