|  | 

Контактні зв’язки

Контактні зв’язки (лат. contactus – дотик) – різновид літературних зв’язків, які грунтуються на взаємному знайомстві письменників або на ознайомленні митця з творчістю інших навіть при відсутності особистих контактів. Порівняльно-історичні чи типологічні студії літературного процесу, осягаючи його динаміку, літературну спадкоємність, діалектику традицій і новаторства, впливів і взаємовпливів, відрізняють К. з. від типологічних збігів, схожостей, зумовлених спільною тематикою, проблематикою, яку розробляють митці самостійно, не знаючи один одного, подібністю їх переконань, світовідчуття, естетичних смаків тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Контактні зв’язки
Контактні зв’язки
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email