|  | 

Контрольна робота “Вступ. Із літератури реалізму. Творчість Стендаля, О. де Бальзака, Ф. Достоєвського, Л. Толстого”

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 10 КЛАС РІВЕНЬ СТАНДАРТУ АВТОРСЬКІ УРОКИ

ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

УРОК № 20

Тема. Контрольна робота “Вступ. Із літератури реалізму. Творчість Стендаля, О. де Бальзака, Ф. Достоєвського, Л. Толстого”*

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; сприяти актуалізації набутих знань; розвивати вміння застосовувати знання на практиці, зв’язне мовлення, логічне мислення; сприяти вихованню самостійності, вміння сконцентрувати увагу.

Обладнання: тестові завдання.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Виконання учнями контрольної роботи

Початковий рівень

1. У яких роках XIX століття у літературі з’явився реалізм:

А 20-х;

Б 30-х;

В 40-х; v

Г 50-х.

2. У домі пана де Реналя звичкою Жульєна було:

А прикидатися; v

Б плазувати перед господарями;

В насміхатися над усіма;

Г слідкувати за слугами.

3. Про кого з героїв роману Стендаля “Червоне і чорне” йде мова в такій цитаті: “Але доля наділила… такою нещасною вдачею, що нахабство цих неотес його болісно ранило, а їхня ница підлесливість замість вдоволення викликала в нього лише огиду”?

А Пана де Реналя;

Б абата Пірара;

В маркіза де Ла-Моля;

Г Жульєна Сореля. v

4. Хто назвав О. де Бальзака “першим серед великих”?

А Е. Золя;

Б Ф. Стендаль;

В В. Гюго; v

Г Г. Флобер.

5. Прізвище діда Бальзака “Бальса” перекладається так:

А “висока гора”;

Б “господар”;

В “прямовиста скеля”; v

Г “пан”.

6. Скільки періодів визначають у творчості Бальзака:

А 2; v

Б 3;

В 4;

Г 5.

7. Творцем роману якого жанру є Ф. Достоєвський?

А Психологічного; v

Б історичного;

В соціально-побутового;

Г пригодницького.

8. Початкова назва роману “Злочин і кара”:

А “Бідні люди”;

Б “Знедолені”;

В “Вбивця”;

Г “П’яненькі”. v

9. Основною темою романів Ф. Достоєвського є:

А зображення побуту людей;

Б зображення політичної ситуації;

В біль за знедолених і скривджених; v

Г зображення пригод героїв.

10. Про кого зі своїх родичів Л. Толстой у “Спогадах” написав такі слова: “Усе, що я знаю про неї, все прекрасне…”?

А Про матір; v

Б про тітку;

В про сестру;

Г про дружину?

11. Як називався журнал Л. Толстого, присвячений проблемам педагогічної освіти?

А “Ясная Поляна”; v

Б “Виховання дітей”;

В “Поради у вихованні дітей”;

Г “Поради батькам”.

12. Як по батькові звали Анну Кареніну?

А Степанівна;

Б Олексіївна;

В Олександрівна;

Г Аркадіївна. v

Середній рівень

1. Дайте визначення реалізму як літературного напряму.

2. Назвіть основні риси реалізму.

3. Чому пан де Реналь не розлучився зі своєю доужиною після того, як одержав анонімного листа? (Тому, що вона мала стати багатою спадкоємицею. А він любив гроші.)

4. Яку роль у житті Жульєна Сореля відіграв граф Альтаміра?

5. З ким Матильда де Ла-Моль порівнювала Жульєна Сореля? (З Дантоном.)

6. Кому з героїв належать слова: “В золоті втілено всі людські сили”? (Гобсекові.)

7. Як називалося кафе, де збиралися лихварі? (“Феміда”.)

8. Яку суму мали заплатити Анастазі де Ресто та Фанні Мальво лихвареві? (Тисячу франків.)

9. У чому полягають особливості композиції роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”? (У композиції роману багато рис ліричної оповіді – сповіді, щоденника.)

10. Історії яких героїв розповідаються в романі Ф. Достоєвського “Злочин і кара”? (Історія Мармеладова, матері та сестри Раскольнікова, Лужина, Свидригайлова, Разумихіна.)

11. Визначте жанр роману Л. Толстого “Анна Кареніна”. (Соціально-побутовий роман із глибоким морально-філософським змістом.)

12. Які сюжетні лінії визначаються в романі Л. Толстого “Анна Кареніна”? (Сюжетні лінії Анни Кареніної та Костянтина Левіна.)

Достатній рівень

1. Доведіть, що XIX століття є “золотою добою” класичного роману. Аргументуйте свою думку прикладами з вивчених творів.

2. Схарактеризуйте образ Жульєна Сореля, прослідкувавши основні етапи формування його особистості.

3. У чому, на вашу думку, полягають особливості повісті О. де Бальзака “Гобсек”?

4. Схарактеризуйте роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті О. де Бальзака “Гобсек”.

5. Подумайте, який “безсумнівний зміст добра” вбачав у своєму житті Костянтин Левін.

6. Розкрийте на прикладі одного з образів (на вибір) “діалектику душі” героя роману Л. Толстого “Анна Кареніна”.

Високий рівень

1. Розкрийте роль художньої літератури в культурному та суспільному житті XIX століття.

2. На прикладі роману Стендаля “Червоне і чорне” визначте особливості соціально-психологічного роману.

3. Подумайте, чи згодні ви зі словами Дервіля, що Гобсек – “людина-автомат”. Аргументуйте свою думку посиланнями на текст.

4. Визначте ознаки психологічного та філософського роману у творі Ф. Достоєвського “Злочин і кара”.

5. З’ясуйте, у чому, на вашу думку, полягає суперечливість образу Анни Кареніної.

6. Напишіть твір-роздум “Які моральні уроки закладені у творах письменників-реалістів XIX століття?”

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання. Підготувати повідомлення про життя і творчість М. Некрасова, А. Фета, Ф. Тютчева, поетичну групу “Парнас”, особливості творчості російських поетів – представників “чистого мистецтва”.

________________________________________________________________

* Учитель також може використати видання: Л. А. Чередник. Світова література. 10 клас.

Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань. – Х.: Вид-во “Ранок”, 2010.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Контрольна робота “Вступ. Із літератури реалізму. Творчість Стендаля, О. де Бальзака, Ф. Достоєвського, Л. Толстого”
Контрольна робота “Вступ. Із літератури реалізму. Творчість Стендаля, О. де Бальзака, Ф. Достоєвського, Л. Толстого”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email