|  | 

Контрольна робота з теми: “Українська драматургія і театр 70 і 90-х років XIX ст. Творчість І. Карпенко – Карого”

Контрольна робота з теми: “Українська драматургія і театр 70 і 90-х років XIX ст. Творчість І. Карпенко – Карого”

1. Карпенко – Карий – псевдонім:

А. Леся Мартовича;

Б. Івана Білика;

В. Якова Головацького;

Г. Івана Тобілевича;

Д. Павла Губенка;

2. Найбільший внесок в українську літературу Карпенко-Карий зробив:

А. У романістиці;

Б. У ліричній поезії;

В. У драматургії;

Г. У новелістиці;

Д. У епічній поезії;

3. За жанром “Мартин Боруля” – це

А. Драматична поема;

Б. Трагедія;

В. Драма феєрія;

Г. Комедія;

Д. Водевіль;

4. Однією з головних рис характеру Сави Чалого є:

А. Скнарість;

Б. Марнотратність;

В. Щедрість;

Г. Порядність;

Д. Справедливість;

5. Сукупність драматичних творів певного письменника, народу, епохи називається:

А. Драма;

Б. Драматизація;

В. Драматургія;

Г. Драматизм;

6. Укажіть історичну подію, зображену в трагедії І. Карпенка-Карого “Сава Чалий”:

А. Битва з половцями 1185 р.

Б. Гайдамаччина, перша половина XVIII ст.

В. “Чорна рада” 1663 р.

Г. Період Руїни, друга половина XVIII ст.

7. Укажіть рік першої української професійної трупи:

А. 1881;

Б. 1893;

В. 1887;

Г. 1879;

Д. 1882;

8. Укажіть, назвою якого твору І. Карпенка-Карого треба доповнити речення: “Існує генетичний зв’язок між п’єсами І. Карпенка-Карого “Хозяїн” і “””:

А. “Мартин Боруля”;

Б. “Сава Чалий”;

В. “Суєта”;

Г. “Сто тисяч”;

Д. “Житейське море”;

9. Укажіть членів родини Тобілевичів, яка дала українському театральному мистецтву видатних діячів:

А. І. Карпенко-Карий;

Б. П. Саксаганський;

В. М. Старицький;

Г. М. Кропивницький;

Д. М. Садовський;

Е. М. Садовська – Барілотті;

10. До видатних драматургів в українській літературі належить:

А. І. Карпенко-Карий;

Б. О. Кобилянська;

В. Ю. Яновський;

Г. П. Куліш;

Д. І. Нечуй-Левицький;

11. “Мартин Боруля” І. Карпенка-Карого – це…

А. Комедія;

Б. Трагедія;

В. Драма;

Г. Трагікомедія;

12. Як називають видатних діячів у певній галузі мистецтва

А. Театральна трупа;

Б. Лірики;

В. Корифеї;

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.67 out of 5)

Твір на тему: Контрольна робота з теми: “Українська драматургія і театр 70 і 90-х років XIX ст. Творчість І. Карпенко – Карого”
Контрольна робота з теми: “Українська драматургія і театр 70 і 90-х років XIX ст. Творчість І. Карпенко – Карого”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email